11 dec 2017

Nya fönster

2017-12-11 21:54

Nu har vi fått våra nya fönster och i en större del av lägenheterna i föreningen. Därför vill vi uppmärksamma er på skötsel och handhavande av dessa för att kunna öka livslängden av dem.  Se även till att ventilerna som sitter ovanför fönster är öppna. Stängs båda ventilerna så blir det störningar i ventilationen och du får inte in frisk luft i lägenheten. Risken är att det börjar tjuta i brevlåda eller att det kommer in lukter i lägenheten.

19 sep 2017

Återvinningscontainrar på vändplanen

2017-09-19 14:26
Det har uppfattats som ett tråkigt första bemötande att se dessa containrar före man går in på våra gårdar, därför har vi beslutat att ta bort dessa. Vi hänvisar er hädanefter till Hagalundsgatan eller Södra långgatan för att återvinna tidningar, papper samt klädinsamling.
5 apr 2017

Paraboler

2017-04-05 19:37
Det är ej tillåtet att sätta upp paraboler på den nya fasaden. Boende som gör det kan bli skadeståndsskyldig. Om boende penetrerar eller på annat sätt skadar fasaden så gäller inte garantin från Sehed.
24 jan 2017

Nytt om bokning av grovtvättmaskinen

2017-01-24 07:00
Från och med den 1 februari 2017 ingår grovtvättmaskinen i tvättgrupp 3. Det innebär att om du skall tvätta mattor, filtar, kuddar, täcken och liknande så bokar du tvättgrupp 3 där grovtvättmaskinen ingår.    
23 jan 2017

Årsstämma 2017

2017-01-23 19:09
Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 4 maj. Kallelse kommer i vanlig ordning att delas ut i brevlådorna. Vänd dig direkt till valberedningen om du önskar arbeta aktivt i styrelsen. Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari! /styrelsen