Störande ljud

Vi ansvarar alla för att måna om en lugn och trygg boendemiljö. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis viktigt för att alla i husen ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Samtidigt innebär boende i flerbostadshus att vissa ljud ofrånkomligen kommer att höras genom väggar och golv mellan grannar under dygnets alla timmar, och du kan inte räkna med ett helt störningsfritt hus där många människor lever och bor. Fotsteg, röster i normal samtalston, toaletter som spolas och dylikt hör till ljud som vi får lära oss att leva med och betraktas ej som störningar.

Ljud från lekande barn och husdjur, tv, stereo, musikinstrument och liknande är givetvis tillåtna på dagtid men det är fortfarande viktigt att vi visar hänsyn till varandra, både du som ger ljud ifrån dig och du som hör ljuden från din granne.

Som i många gamla hus är det lyhört. Mellan 22:00 och 07:00 är det inte tillåtet att spela instrument eller ha hög volym på TV eller stereo. Tänk på att ditt golv är grannens tak.

När det gäller att renovera, hamra och borra är tiderna annorlunda, detta är endast tillåtet vardagar mellan 07:00-20:00 och helger mellan 10:00-16:00.

Tips: Ofta har din granne inte förstått att hen stör. Prata vänligt med varandra så kan de flesta situationer lösas enkelt.

Eftersom ljud transporteras lätt genom betongen är det kanske inte grannen direkt ovanför som väsnas, utan det kan vara någon helt annan i huset. Om du själv blir störd, försök först att prata med dina grannar, men tänk på att vara respektfull och inte förvärra situationen genom att vara otrevlig. Förmodligen har den störande grannen inte förstått att du har blivit störd. Kom ihåg att du stör dina grannar lika mycket själv om du bankar i väggar och tak för att visa ditt missnöje.

Vid upprepade störningar kan du fylla i blanketten för störningsrapport under 14 dagars tid och skicka till styrelsen.

Blankett för störningsrapport

PDF-fil, 90.79 kB

Störningsjour

Föreningen har tecknat ett avtal med Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB gällande störningsjour. Störningsjouren ringer du på kvällar och nätter vid störningar som inte är att anses som ”normala”.

Jouren har öppet:

16.00–06.00 måndag till söndag.

Jouren når du på 08-519 315 21.

Övriga tider kan du kontakta styrelsen.

Störningsjouren är framför allt en akutverksamhet som konstaterar störningar och tar kontakt med den störande och gör denne uppmärksammad på att hen stör. Jouren påpekar också vikten av att följa de ordningsregler som finns inom föreningen.

Vid kontakt med Larmcentral måste du alltid uppge följande:

  • Fullständiga namn
  • Gatuadress
  • Telefonnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Varifrån störningen kommer (adress, lägenhet) och störningens art (bråk, hög musik etc.)

Anonyma anmälningar hanteras ej. Alla ärenden behandlas konfidentiellt. Inga namn lämnas ut till den störande.

När en störning är konstaterad tar jouren över kontakten med den störande och hanteringen av ärendet. Du behöver inte göra mer. Alla rapporter kommer till styrelsen som sedan hanterar ärendet.

Viktigt att komma ihåg:

  • Kontakta alltid föreningen om störningarna sker dagtid.
  • Om det inte är en störning men störningsjouren ändå skickas kan man som rapporterande part bli ersättningsskyldig för utryckningen.
  • Ring alltid polisen om du misstänker inbrott, misshandel eller liknande.
Senast uppdaterad 2023-04-28.