19 jul 2024
Ny teknisk förvaltare från och med september

Ny teknisk förvaltare från och med september

2024-07-19 13:41

Från och med den 1:a september kommer vi att byta teknisk förvaltare från Driftia till Blinq Fastighetsförvaltning AB.

Vi strävar efter att övergången ska ske så smidigt som möjligt, och all information om bytet kommer att kommuniceras till våra medlemmar inom kort. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Blinq.

Under tiden fram till bytet fortsätter felanmälningar att hanteras av Driftia precis som tidigare.


Starting from September 1st, we will change our technical manager from Driftia to Blinq Fastighetsförvaltning AB.

We aim for a smooth transition, and all information regarding the switch will be communicated to our members shortly. We look forward to a good collaboration with Blinq.

During this period until the change, error reports will continue to be handled by Driftia, just as before.

10 jul 2024
Uppdatering kring arbetet med återvinningsbehållare

Uppdatering kring arbetet med återvinningsbehållare

2024-07-10 09:00

Ni har kanske märkt att tiden som vår entreprenör angav för installation av återvinningsbehållare har passerat. Detta beror på en längre leveranstid för behållarna och att vi även har behövt bredda vägen ner till återvinningsplatsen från vändplanen. Även om det fortfarande återstår arbete med att färdigställa vägen, har vi goda nyheter: kärlen har nu levererats.

Efter ett arbetsmöte igår med med Irec, som vi anlitat för anläggningen, inväntar vi nu startbesked för att kunna placera behållarna och asfaltera området runt dem, inklusive vägen från vändplanen. Dessutom kommer vi att installera iLoq-lås på behållarna så att endast våra medlemmar kan använda dem.

Vi ber er att inte slänga skräp i behållarna innan vi meddelat att dessa tagits i bruk

När behållarna är på plats kan vi begära startbesked från Solna Stad, vilket beräknas ta minst tre veckor. Därefter kommer alla medlemmar att erbjudas ett gratis startkit från Solna Stad, med en sorteringskorg, bruna papperspåsar för matavfall, en slaskrensare och en sorteringsguide, innan Solnas avfallsentreprenör PreZero slutligen öppnar behållarna för bruk.

Läs mer:


You may have noticed that the time our contractor provided for the installation of recycling containers has passed. This is due to a longer delivery time for the containers and the need to widen the road down to the recycling area from the turning point. Although there is still work remaining to complete the road, we have good news: the containers have now been delivered.

After a meeting yesterday with Irec, whom we have hired for the construction, we are now waiting for the go-ahead to place the containers and asphalt the area around them, including the road from the turning point. Additionally, we will install iLoq locks on the containers to ensure that only our members can use them.

We kindly ask you not to throw trash into the containers until we have notified that they are in use.

Once the containers are in place, we can request approval from Solna Stad, which is estimated to take at least three weeks. After that, all members will be offered a free starter kit from Solna Stad, including a sorting bin, brown paper bags for food waste, a slush scraper, and a sorting guide, before Solna’s waste contractor, PreZero, opens the containers for use.

Read more: