2 dec 2013

Snabbare kommunikation med e-post

2013-12-02 19:43
Vi har nu mejladresser till ca 85 procent av alla boende. Vi hoppas i framtiden kunna mejla information till så många som möjligt, istället för att lägga lappar i brevlådorna. Vi ber dig, som inte lämnat din e-postadress i samband med utkvittering av nyckelbrickan, att skicka din mejladress till oss på styrelsen@brfkyrkbacken.se /styrelsen
2 dec 2013

Du som inte hämtat nyckelbrickan - gör det!

2013-12-02 19:41
Du som ännu inte hämtat ut din nyckelbricka som passar till soprum och tvättstuga ombeds att hämta den snarast. Men hör först av dig till oss för att boka in en tid då du kan hämta den, via styrelsen@brfkyrkbacken.se eller en lapp med namn och telefonnummer i styrelselokalen på Kyrkbacken 27, ök. På sikt kommer det endast att vara möjligt att komma in i soprummen och tvättstugan med den nya nyckelbrickan. /Styrelsen
30 nov 2013

Vem ska betala vid vattenskada?

2013-11-30 20:58

Att äga en bostadsrätt är i praktiken ett lika stort ansvar som att äga en villa. Det omfattar mycket mer än bara underhåll. Förenklat kan man säga att bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Till lägenheten hör även förråd, balkong eller uteplats.

Och det är bostadsrättsinnehavaren som i första hand ska stå för reparationskostnader om lägenheten blir skadad.

Det finns ett undantag från detta och det är om skadan uppstått genom brand eller vattenledningsskada och bostadsrättsinnehavaren inte kan anses ansvarig för skadans uppkomst.

3 nov 2013

Ritningarna snart klara

2013-11-03 21:50
Arkitekten håller nu på att ta fram ritningar enligt önskemål från Stadsbyggnadskontoret och en bygglovsansökan förbereds. Alla handlingar som behövs för utskick till entreprenörer kan nu färdigställas. Energianalysen är klar och Stadsbyggnadskontoret har fått del av den. Fuktutrednngen för tilläggsisolering av taket är också klar. /styrelsen
3 okt 2013

Belysningsleverantör utsedd

2013-10-03 19:17
Nu är det klart att det blir leverantörern LEVEL LIGHT som kommer att installera ny belysning i trapphus, källargångar, på gårdar, utanför portar och på husväggar. Arbetet kommer att påbörjas under hösten. Belysningen blir energisnål LED-belysning som ger föreningen en avsevärd kostnadsbesparing. /styrelsen
3 okt 2013

I väntan på byggnadsantikvariskt utlåtande

2013-10-03 19:12
Stadsbyggnadskontoret kommer inte ge oss besked förrän vi fått ett byggnadsantikvariskt utlåtande. Arkitekten kommer så snart vi fått besked från stadsbyggnadskontoret ta fram de sista ritningar som krävs för bygglovsansökan. Får SBC ett positivt besked från stads- byggnadskontoret kommer de omgående skicka in ett bygglov och färdigställa de sista handlingarna. Deras förhoppning är att gå ut med förfrågan till entreprenörer på den här sidan av året medan bygglovsärendet ligger för behandling. /styrelsen
1 okt 2013

Goda grannar

2013-10-01 09:18
FEST: Kom ihåg att berätta för dina grannar om du ska ha fest. Efter kl 22 ska det vara lugnt i husen. FIMPAR: Släng inte fimpar framför våra portar eller på gårdarna. /styrelsen
12 sep 2013

Försäljning av hyresrätter

2013-09-12 09:20
Flera hyresrätter kommer ut till försäljning i början av hösten. /styrelsen
12 sep 2013

Har du kontrakt på ditt förråd?

2013-09-12 09:08
Vi genomför för närvarande en inventering av förråden. Låsta förråd som saknar kontrakt kommer att märkas för att vi önskar kontakt med ägaren. Om vi inte hör någonting kommer förråden att öppnas av Driftia, tömmas och förses med nya lås. Förråden kommer därefter att hyras ut till boende som så önskar. /styrlelsen
6 sep 2013

Klartecken för tilläggsisolering

2013-09-06 08:49
Den 27 augusti hölls en informationsträff för bostadsrättsägarna där SBC informerade om vad som händer inför kommande yttre renoveringar. Ett 75-tal personer kom till mötet. Vi ser positivt på bygglovshanteringen efter att SBC nu haft möte med Stadsbyggnadskontoret (SBK). Tilläggsisolering kommer inte att vara något problem. Det SBK närmast ska ta ställning till är utbyggnaden av balkonger. Om detta accepteras kommer balkongerna samtidigt att handikappanpassas. Vi kommer förhoppningsvis få besked om detta inom ca två veckor. /styrelsen
19 aug 2013

Vi rekommenderar SECOR säkerhetsdörr

2013-08-19 21:06
Just nu gör företag som själjer säkerhetsdörrar reklam i området. Vi rekommenderar SECOR som föreningen har ett ramavtal med. SECOR erbjuder säkerhetsdörrar som är testade och godkända av Stöldskyddsföreningen, SSF och certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering. Under sensommaren, tidig höst, kommer SECOR att göra ett reklamutskick i våra brevinkast. Men redan nu kan du kontakta vår man på Secor, Robert Gustavsson, mobil: 072-735 93 40, e-post: robert.gustavsson@secor.se Läs mer här!
5 aug 2013

Energianalys av husen

2013-08-05 07:38
SBC genomför en energianalys på våra hus för att hitta det mest förmånliga alternativet till energibesparing. Hänsyn måste tas till att Stadsbyggnadskontoret inte vill se att området förvanskas medan Boverkets byggregler (myndighetskrav) i första hand ser till att det energieffektiviseras enligt dagens byggnadsstandard.
1 aug 2013

Underhållsplanen uppdaterad

2013-08-01 07:40
Uppdateringen av underhållsplanen är nu klar. Önskar du få möjlighet att titta i den är du välkommen till vår styrelselokal. Skicka ett mail till styrelsen@brfkyrkbacken.se eller lägg en lapp i vår styrelselokal Kyrkbacken 25 ö k med dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och bokar en tid tillsammans. /Styrelsen
15 feb 2013

Ska du renovera din bostad?

2013-02-15 23:03
Då måste du först ansöka om styrelsens tillstånd. Läs mer och ladda ner ansökningsblanketten här! /styrelsen
1 feb 2013

Projektledare för renoveringarna utsedd

2013-02-01 22:59
SBC har utsetts till projektledare och ansvarig för våra kommande yttre renoveringar. De har mycket goda referenser och är ett i sammanhanget relativt stort företag. Eftersom våra yttre renoveringar är omfattande så var det ett av skälen till att valet föll på SBC. Klicka här och läs mer om SBC. /styrelsen
5 jan 2013