30 nov 2013

Vem ska betala vid vattenskada?

2013-11-30 20:58

Att äga en bostadsrätt är i praktiken ett lika stort ansvar som att äga en villa. Det omfattar mycket mer än bara underhåll. Förenklat kan man säga att bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Till lägenheten hör även förråd, balkong eller uteplats.

Och det är bostadsrättsinnehavaren som i första hand ska stå för reparationskostnader om lägenheten blir skadad.

Det finns ett undantag från detta och det är om skadan uppstått genom brand eller vattenledningsskada och bostadsrättsinnehavaren inte kan anses ansvarig för skadans uppkomst.