Sopor och sopsortering

Föreningen har ingen egen sopsortering, men nedan hittar du information om hur vi hanterar sopor/avfall i föreningen. Tänk på att all sortering och återvinning bidrar till en bättre miljö för alla.

Du får inte förvara soppåsar, möbler, annat bohag eller byggavfall utanför lägenhetsdörren eller i trapphuset, samt i våra gemensamma utrymmen. Inte ens i väntan på att gå till sophuset eller att grovsopbilen ska komma.

Sophuset

I föreningens sophus slänger vi endast hushållopor som du förvarar under diskbänken. Exempel på hushållsopor är: matrester, matavfall, blöjor/bindor, dammsugarpåsar, kattsand.

Slänger du kartonger, möbler, byggavfall, elavfall, miljöfarligt avfall eller andra sopor som inte hör hemma i vårt sophus kan du bli betalningsskyldig för extra sophämtning och sortering för minst 625 kronor per påbörjad timme.

Återvinningsstationer

Vi utgår från att alla bidrar till en bättre miljö genom att sortera tidningar, glas, plast, metall och pappersförpackningar för att slänga hos återvinningsstationerna. Närmsta återvinningsstationer hittar du på:

Returpunkten

På Returpunkten i Solna Centrum kan du lämna dina saker för återvinning, eller ge dem vidare till någon annan. I Returpunktens ateljé finns också möjlighet att lappa och laga dina trasiga saker eller fixa något nytt av något gammalt.

Här kan du även lämna en mindre mängd grovavfall, el-avfall (maxstorlek som en mikrovågsugn) och visst farligt avfall.

Mobila återvinningscentraler för grovsopor

Grovsopor som inte hör hemma i soprummet kan du lämna till mobila återvinningscentraler på Kyrkbackens vändplan samt Hagalundsgatan 11, vid uppfarten till Hagalunds kyrka.

Där du har möjlighet att slänga grovsopor såsom: mindre möbler, husgeråd, leksaker och elavfall mindre än en mikrovågsugn. Återvinningsbilarna tar ej emot toaletter, badkar, bildäck, byggavfall eller större mängder avfall (exempelvis på släpkärra).

Till grovsopbilen på Kyrkbackens vändplan kan du inte heller lämna miljöfarligt avfall som målarfärg eller andra kemiska produkter. Läs mer längre ner om vart du kan lämna miljöfarligt avfall.

Observera att du inte får lägga dina sopor på gatan innan lastbilen har kommit och sedan gå därifrån.

Du hittar även information på föreningens informationstavla i porten om datum när de mobila återvinningscentralerna kommer.

Miljöfarligt avfall

Visst miljöfarligt avfall kan du lämna till den mobila återvinningscentralen som kommer till Hagalundsgatan 11 varje månad, eller till Returpunkten i Solna C, samt till stadens återvinningscentraler. För mer information om var du lämnar miljöfarligt avfall, besök Solna Stads hemsida och Sorteringsguiden på Sörabs hemsida.

Skrymmande grovsopor

Om du har stora möbler som de mobila återvinningscentralerna ej kan ta emot, eller om du renoverar din lägenhet, så finns det mer information här om var och hur du lämnar ditt skrymmande avfall.

Byggavfall

Byggavfall får inte förvaras i fastighetens gemensamma utrymmen. Byggsäckar får tillfälligt förvaras på gård i max 3 dygn, sedan måste de köras bort. De får inte stå i vägen för andra boende/besökare eller för utryckningsfordon. Säckar som står kvar i mer än 3 dygn, kommer att avlägsnas av föreningen utsedd entreprenör och kostnaden för detta faktureras dig som äger eller hyr lägenheten.

Om du anlitar en entreprenör, så är det din skyldighet att informera entreprenören om vad som gäller.

Senast uppdaterad 2024-01-09.