Sopor och sopsortering

Föreningen har ingen egen sopsortering, men nedan hittar du information om hur vi hanterar sopor/avfall i föreningen. Tänk på att all sortering och återvinning bidrar till en bättre miljö för alla.

Man får inte förvara soppåsar, möbler, annat bohag eller byggavfall utanför lägenhetsdörren eller i trapphuset, samt i våra gemensamma utrymmen. Inte ens i väntan på att gå till sophuset eller i väntan på att grovsopbilen ska komma.

Rätt sopa på rätt ställe

Vi utgår från att alla bidrar till en bättre miljö genom att sortera tidningar, glas, plast, metall och pappersförpackningar för att slänga i återvinningsstationerna. Närmsta återvinningsstationer hittar du på:

  • Södra Långgatan 19, till vänster om gångvägen under Frösundaleden
  • Korsningen Blomgatan/Västra vägen
  • Viktoriagatan nära Frösundaleden
  • Returpunkt Solna C

Slänger du grovsopor eller avfall som ska till återvinningsstationen i vårt sophus kan du bli betalningsskyldig för extra sophämtning och sortering för minst 625 kronor per påbörjad timme.

Tips: På Returpunkten i Solna Centrum kan du lämna dina saker för återvinning, eller ge dem vidare till någon annan. I Returpunktens ateljé finns också möjlighet att lappa och laga dina trasiga saker eller fixa något nytt av något gammalt.

Hushållssopor

I det gemensamma sophuset, slänger vi endast hushållsavfall som du förvarar under diskbänken. Exempel på hushållsavfall eller hushållsopor är: matrester, matavfall, blöjor/bindor, dammsugarpåsar, kattsand. 

Mobila återvinningscentraler för grovsopor

Grovsopor som inte hör hemma i soprummet kan du lämna till mobila återvinningscentraler på Kyrkbackens vändplan samt Hagalundsgatan 11, vid uppfarten till Hagalunds kyrka. Där du har möjlighet att slänga grovsopor såsom: möbler, husgeråd, leksaker och mindre elavfall. Du får inte slänga miljöfarligt avfall som målarfärg eller andra kemiska produkter, toaletter, badkar, bildäck, elavfall större än microvågsugnar, byggavfall eller större mängder avfall (exempelvis på släpkärra).

Observera att man inte får lägga sina sopor på gatan innan lastbilen har kommit och sedan gå därifrån.

Du hittar även information på föreningens informationstavla i porten om datum när de mobila återvinningscentralerna kommer.

Miljöfarligt avfall

För information om var du lämnar miljöfarligt avfall, besök Solna Stads hemsida.

Skrymmande grovsopor och byggavfall

Om du har stora möbler eller om du renoverar din lägenhet, så finns det mer information här om var och hur du lämnar ditt avfall.

Byggavfall i samband med renovering

Byggavfall får inte förvaras i fastighetens gemensamma utrymmen. Byggsäckar får tillfälligt förvaras på gård i max 3 dygn, sedan måste de köras bort. De får inte stå i vägen för andra boende/besökare eller för utryckningsfordon. Säckar som står kvar i mer än 3 dygn, kommer att avlägsnas av föreningen utsedd entreprenör och kostnaden för detta faktureras dig som äger eller hyr lägenheten. Om du anlitar en entreprenör, så är det din skyldighet att informera entreprenören om vad som gäller.

Senast uppdaterad 2023-01-18.