Information A-Ö

Hoppa direkt till: A B C D E F G H I K L M N O P R S T V

A

Andrahandsuthyrning

Här nedan hittar du frågor och svar om att hyra eller låna ut lägenheten i andra hand:

Läs mer om andrahandsuthyrning i föreningsstadgarna:

Avgift och hyra

Frågor om din avgift eller hyresavier m.m besvaras av Princip Redovisning AB. Kontaktuppgifter hittar du här:

Avlopp

Det är strängt förbjudet att använda propplösare som kaustiksoda i avloppet. Kaustiksodan förstör plasten i avloppsrören allvarligt och skapar proppar genom att reagera med fett och bilda beläggningar. Undvik dessa komplikationer genom att avstå från användning av kaustiksoda, vilket kan leda till omfattande rengörings- och reparationsarbeten som du kan bli betalningsskyldig för.

Från 1 januari 2024 ska hushållen sortera ut större mängder flytande matfett (frityrfett, stekfett, matolja) och hälla i en förslutningsbar behållare, till exempel en petflaska. Behållaren ska du helst lämna på återvinningscentralen. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet i stället återanvänds för att producera biogas.

På toaletten är regeln att så lite som möjligt ska ner i avloppet. Hår, tvålrester, tops och tamponger är de vanligaste orsakerna till stopp i badrummet. Se istället till att ha praktisk avfallsuppsamling i både kök och badrum.

B

Balkonger

Du får under inga omständigheter borra, spika eller måla balkongens tak eller golv. Vid försäljning eller avflytt, så kommer balkongen att besiktigas.

Blomlådor får endast sitta på insida av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig.

Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen.

Förutom fackmannamässiga installationer av till exempel belysning och infravärmare för utomhusbruk, så är det inte tillåtet att använda elektriska apparater på balkongerna. Gör du det i alla fall så finns risk att det börjar brinna – i så fall gäller inte hemförsäkringen och i formell mening handlar det då om allmänfarlig vårdslöshet.

Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av brandrisk och os.

Brandsäkerhet

Du som bor i bostadsrätt ansvarar själv för att se till att brandvarnare finns uppsatt och att denna kontrolleras regelbundet. 

För hyresgäster är det föreningen som har ansvaret för att se till att brandvarnare finns uppsatt. Därefter ansvarar hyresgästen för att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar, och att byta batterier. Kontakta styrelsen om du saknar brandvarnare i din hyreslägenhet.

Om du vållar brand genom vårdslöshet kan du bli ansvarig för de skador som uppstår för föreningen och dina grannar. Vårdslöst beteende kan exempelvis röra sig om spisplattor som glömts påslagna eller att ljus lämnats utan uppsikt. 

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen av brandsäkerhetsskäl.

Föremål som cyklar och barnvagnar får inte förvaras i trapphus och källargångar då de blockerar utrymningsvägar och hindrar framkomligheten för räddningspersonal.

Brandskyddsföreningen erbjuder en gratis utbildning där du lär dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.

Utbildningen genomförs på din dator och finns översatt på engelska, norska, danska, finska, arabiska och somaliska.

Se även:

Bredband

Från och med 2025-06-09 kommer bredband att ingå i månadsavgiften för bostadsrätter där uttag finns installerade. Tänk på att inte teckna långa avtal med din befintliga leverantör som sträcker sig längre än detta datum. Du som bor i hyresrätt behöver teckna ett eget avtal för att få tillgång till vår gruppanslutning för bredband, till ett mycket förmånligt pris.

Uttag för bredband via kabel-tv från Tele2 finns installerat i samtliga lägenheter, men annan leverantör kan användas om så önskas. Föreningen har under våren 2020 installerat fiber i de bostadsrättslägenheter där den boende har beställt. Kostnaden har de boende själva stått för. Fiber har även installerats i samtliga hyresrätter och i de nybyggda lägenheterna.

OpenInfra är nätägare i föreningens öppna fiberanslutning, men du väljer själv vilken tjänsteleverantör du vill teckna avtal med. Felanmälan av din befintliga internetuppkoppling ska i första hand ske till din valda tjänsteleverantör.

De tjänsteleverantörer som finns i OpenInfras nät kan du se här:

Du kan även jämföra tjänsteleverantörernas aktuella erbjudanden på Bredbandsval.se.

C

Cyklar, barnvagnar och pulkor

Cykel, sparkcykel, elscooter, mopeder och liknande ska framföras försiktigt och på gåendes villkor på våra gårdar.

Cykelparkering är tillåten i cykelställen på innergårdarna samt i de låsta cykelrummen i våra källare.

Barnvagnar, rullstolar, rollatorer ska ställas i barnvagnsrummen.

Pulkor, trampbilar och andra leksaker förvaras i din lägenhet eller ditt lägenhetsförråd. Lämnas dessa i våra gemensamma utrymmen kommer de att forslas bort.

Föremål i trapphus och källargångar innebär en brandrisk och kommer att forslas bort. Saknar du behörighet på din iLoq-nyckel till cykel- och barnvagnsutrymme, kontakta styrelsen.

Utrymning vid brand måste alltid kunna ske utan hinder. Utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram utan hinder (för ambulanssjuksköterskor och brandsoldater spelar sekunder roll).

Se även:

D

Dokument

Dokument för in- och utträde, överlåtelse, ansökan om renovering, föreningens årsredovisning m.m. hittar du här:

E

El och elinstallationer

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för att elanläggningen och alla anslutna elprodukter i din lägenhet är säkra och används på ett säkert sätt. Du är även ansvarig för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Vissa enklare saker får du göra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Annars ska du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Besök Elsäkerhetsverkets tjänst Koppla Säkert för att kontrollera vad du själv har rätt att göra, och när du behöver anlita en behörig elektriker.

Notera att du vid elinstallationer i din bostadsrätt alltid måste skicka med en kopia av leverantörens certifikat och behörighetsbevis till styrelsen. Du kan annars bli skadeståndsskyldig till föreningen.

  Se även:

  Energideklaration

  Ladda hem sammanfattning av energideklaration från sidan Dokument.

  F

  Facebook

  BRF Kyrkbacken har en egen grupp på Facebook för diskussioner mellan medlemmarna i föreningen. Den är en privat grupp endast för boende på Brf Kyrkbacken. Här kan du dela med dig av tips och information och och ställa frågor till andra medlemmar.

  Kom ihåg att svara på medlemskapsfrågorna när du går ansöker, annars kan vi inte godkänna din begäran att gå med i gruppen.

  Fastighetsbeteckning

  Föreningen har tre fastigheter enligt Fastighetsregistret. Dessa är:

  SUNNAN 10
  ("Gula gården")
  Kyrkbacken 1, 3, 5, 7, 9, 11

  SUNNAN 11
  ("Gröna gården")
  Kyrkbacken 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

  SUNNAN 13
  ("Röda gården")
  Kyrkbacken 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

  Felanmälan

  Läs mer om när och hur du felanmäler olika ärenden på vår samlingssida för felanmälningar.

  Fest

  Om du planerar en fest eller några andra trevligheter är det bra om du innan festen sätter upp en lapp i porten. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. Du är ansvarig för att besökare inte stör dina grannar.

  Se även:

  Flytta

  Här har vi samlat information som kan vara bra att ha koll på när du flyttar:

  Föreningsstämma

  Föreningsstämma hålls årligen senast före juni månads utgång. Läs mer om föreningsstämman i föreningsstadgarna.

  Förråd

  Till de flesta lägenheter större än 50 m² hör ett källar- eller vindsförråd. Förråd skall vara märkta med lägenhetsnummer. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker där. Se även till att dörrar till källare är stängda och låsta.

  Är du i behov av förrådsutrymme? Ibland har vi lediga förråd i olika storlekar för uthyrning till medlemmar. Månadskostnaden för dessa är 50 kronor per kvadratmeter. Kontakta styrelsen för mer information.

  Se även:

  Försäkring

  När du bor i bostadsrätt är du skyldig att teckna en hemförsäkring. Från och med den 1 november 2023 har föreningen tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg i föreningens försäkring genom Fastighetsägarnas Egna Försäkringar/If. Du kan ladda hem försäkringsvillkoren för föreningens bostadsrättstillägg här nedan.

  Har en skada inträffat i din lägenhet som täcks av Bostadsrättstillägget i försäkringen kan du kontakta Ifs skadeavdelning på telefonnummer 0771-50 60 70. Du behöver även meddela styrelsen om den inträffade skadan.

  Se även:

  G

  Garageplats

  Garageplatser finns att hyra på Hagalundsgatan och du kan ansöka om det själv hos BRF Hagalunden, Rikshem och Signalisten. Föreningens medlemmar har tillgång till över 160 garageplatser och hyreskontrakten hanteras direkt mellan medlem och respektive organisation. Vid felanmälan kontakta respektive organisation.

  I övrigt gäller boendeparkering i området. För mer information, besök Solna stads webbplats.

    Grillning

    Grillning på balkonger är ej tillåten.

    Vi har tre fina grillplatser på våra innergårdar som är tillgängliga för alla boende i BRF Kyrkbacken. Är grillplatsen på din gård upptagen går det bra att använda en ledig på en annan av våra gårdar. Du behöver inte boka tid, men tänk på att visa hänsyn till dina grannar, håll ljudnivån nere och städa upp efter dig. Matrester får inte slängas i papperskorgarna på gården då det drar till sig råttor.

    Tänk även på att grillarna inte är en lekplats för barn.

    Gästlägenheten

    Föreningens medlemmar har tillgång till en gästlägenhet som ligger på Kyrkbacken 16, NB.

    Se även:

    H

    Husdjur

    Har du husdjur får de inte springa lösa kring huset eller i trapphus. Du måste se till att de inte förorenar i eller runt fastigheten. Lämna inte din hund ensam hemma så länge att den blir orolig och börjar skälla. Både hunden och grannarna lider.

    Det är inte tillåtet att låta din hund utföra sina behov på våra innergårdar.

    I

    IBoxen paketboxar

    Du kan välja att få dina leveranser från anslutna e-handlare till iBoxen vid vändplanen på Kyrkbacken. När ditt paket levererats aviseras du via sms och med några enkla knapptryck i iBoxens app så kan du legitimera dig och öppna luckan. Ladda ner iBoxens app gratis från din app-butik.

    Inbrott

    Har du drabbats av inbrott i lägenhet eller förråd behöver du omedelbart göra en polisanmälan. Du kommer att behöva visa upp din polisanmälan för att upprätta ett ärende hos ditt försäkringsbolag.

    Har dörrar skadats vid inbrottet behöver du göra en felanmälan till Driftia så att de kan återställa dem. Meddela även styrelsen så att vi kan ha en överblick över alla händelser.

    I våra källargångar sitter avancerade övervakningskameror uppsatta. Polisen kan kontakta styrelsen för att begära ut övervakningsmaterialet i samband med utredningen. Vi har enligt kameraövervakningslagen inte rätt att lämna ut övervakningsmaterialet till privatpersoner.

    Se även:

    Internet

    K

    Kabel-tv

    Uttag för digital kabel-tv finns i alla lägenheter och digitalt grundutbud ingår. Vill du ha fler kanaler går det att teckna abonnemang för kabel-tv via Tele2.

    Den 8 september 2020 gick Tele2 (dåvarande Comhem) över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, stängdes ned.

    Läs mer om vilka kanaler som ingår i grundutbudet samt hur du beställer abonnemang för kabel-tv på Tele2s hemsida. 

    Kommunikation

    Styrelsen använder hemsidan för att informera medlemmar om nyheter. Ta gärna för vana att besöka brfkyrkbacken.se regelbundet. Även kommunikation via e-post förekommer för riktad och viktig information. Kontakta gärna styrelsen och meddela din e-postadress så att du inte missar viktig information från oss.

    Kontakta styrelsen

    Varannan tisdag (jämna veckor) klockan 17:15-18:15 har styrelsen besökstid i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 med ingång från gaveln. (Ingen besökstid då tisdag infaller på helgdag)

    Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här:

    Källargångar och trapphus

    Inga föremål får förvaras i trapphus eller källargångar av brand- och utrymningsskäl. Cyklar, rollatorer, barnvagnar o. dyl.  ska placeras i de låsta utrymmena avsedda för dessa.

    Köksfläkt

    Om du vill installera en köksfläkt ska du köpa en kolfilterfläkt. Eftersom huset har mekanisk ventilation kan inte fläktar som måste anslutas till ventilationssystemet användas. Då leds oset ut i huset, saboterar ventilationen i hela huset och skapar brandfara.

    Se även:

    L

    Lek och bollspel

    Det är tillåtet för barn att leka och spela boll på våra innergårdar och lekplatser men tänk på att du som förälder är ansvarig för att dina barn inte skräpar ner eller orsakar skada.

    Lägenhetsnummer

    Alla lägenheter har två nummer, föreningens (38XXX) samt Skatteverkets. Du hittar båda dessa på trappregistret som sitter uppsatt i respektive port. 

    Lägenhetsutdrag

    Lägenhetsutdrag (utdrag ur lägenhetsregistret/lägenhetsförteckningen) laddar du själv ner från Realnode. Du loggar in med BankID.

    M

    Matning av fåglar

    Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt huset. Det drar till sig råttor och möss och sanering av det som fåglarna lämnar efter sig kostar nästan hur mycket som helst.

    Medlemserbjudanden

    Som medlem i BRF Kyrkbacken får du fina rabatter hos en rad företag i vårt närområde. Du ser alla erbjudanden via länken nedan. Lösenordet till sidan hittar du i det senaste nyhetsbrevet.

    Motioner

    Motioner till föreningsstämman kan skickas in till styrelsen när som helst under året men senast sista februari för att dessa ska kunna behandlas under stämman innevarande år.

    Motorcykel och moped

    Föreningen har tillgång till ett låst rum för motorcykel- och mopedparkering som medlemmar kan nyttja mot en avgift. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att hyra plats.

    Se även:

    Mäklare

    Vår förening har haft ett gott samarbete med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i många år och mäklare Jannis Nikopoulos erbjuder våra medlemmar 15% rabatt vid försäljning av bostäder. Kontakta Jannis på jannis.nikopoulos@lansfast.se.

    N

    Nycklar och porttelefon

    Här kan du läsa mer om att skaffa kopior på nyckar och nyckelbrickor, få access till fler utrymmen på dina befintliga nycklar samt hur du använder porttelefonen.

    Nyhetsbrev

    Några gånger per år mejlar vi ut ett nyhetsbrev med ett urval av de viktigaste nyheterna som publicerats på hemsidan. Vill du läsa tidigare nyhetsbrev hittar du dem här:

    O

    Ohyra/skadedjur

    Har du upptäckt skadedjur i din lägenhet eller andra utrymmen är det viktigt att du anmäler detta så snabbt som möjligt så att angreppet inte sprids. Skadedjurssanering ingår i föreningens försäkring så du behöver inte bekosta saneringen själv.

    Vid angrepp av skadedjur kontakta Anticimex på telefonnummer 075-245 10 00. För mer information gå in på anticimex.se. Vid skadeanmälan uppge försäkringsbolag Fastighetsägarnas Försäkring, fastighetens gatuadress samt fastighetsbeteckning.

    Meddela även styrelsen om angreppet.

    Se även:

    P

    Parabol och antenn

    Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på lägenhetens fönster. Om du vill ha en egen parabolantenn så får den endast sättas upp på insidan av balkongen.

    Parkering

    Vill du hyra garageplats, läs mer under rubriken "Garageplats".

    Behöver du parkera längre än 15 minuter i samband med flytt eller renovering kan du ansöka om ett förlängt parkeringstillstånd via länken nedan.

    Ser du någon som parkerat olovligt på innergården, ring och informera Länsparkeringar 08-735 60 20.

    R

    Renovering och ändringar av lägenheten

    Ibland vill man förnya, komplettera och reparera sin lägenhet. Då är det vanligt att man behöver borra, spika och såga. Detta görs företrädesvis på vardagar mellan klockan 07.00 och 20.00. Samt på lördagar och söndagar mellan klockan 10.00 och 16.00.

    När det gäller väsentliga förändringar måste du få styrelsens godkännande. Ladda ner ansökningsblankett nedan.

    Om du skall installera tvätt- eller diskmaskin, skall en fackman göra detta.

    Läs mer om förändring i lägenhet i föreningsstadgarna.

    Se även:

    Rökning

    Det är absolut förbjudet att röka i våra trapphus eller hissar, källargångar, förråd, barnvagns- och cykelrum. Det är inte heller tillåtet att röka på någon av lekplatserna.

    Rökning utomhus hänvisas till askkopparna på innergårdarna, en bit bort från portarna. Se till att inte lämna efter dig skräp och fimpar på marken.

    Det är inte förbjudet att röka på balkongen, men tänk på att röklukt lätt sprider sig genom ventilation och in genom öppna fönster. Med hänsyn till grannen kan det därför vara bra att undvika att röka på balkongen.

    S

    Skräp och trasigt

    Hjälp till att hålla snyggt i våra gemensamma utrymmen. Om du ser eller upptäcker att något är trasigt, gör en felanmälan direkt.

    Se även:

    Sopor

    Vårt soprum ligger i en separat byggnad mellan gröna och röda gården, i närheten av tvättstugan.

    Information om närmsta återvinningsstation, samt grovsopbilen hittar du via länken nedan.

    Se även:

    Stadgar

    Föreningsstadgarna finns att läsa i sin helhet här.

    Styrelsen

    Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman. Vill du vara med i styrelsen, kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman.

    Läs mer om styrelsens sammansättning och åligganden i föreningsstadgarna.

    Se även:

    Störande ljud

    Mellan klockan 22:00 och 07:00 är det inte tillåtet att spela instrument eller ha hög volym på TV eller stereo. När det gäller att renovera, hamra och borra är detta endast tillåtet på vardagar mellan 07:00-20:00 och helger mellan 10:00-16:00.

    Se även:

    Säkerhetsdörr

    Föreningen har ett ramavtal mer Secor för ett lägre pris på säkra, enhetliga och isolerande säkerhetsdörrar. Här nedan kan du läsa mer om erbjudandet.

    T

    Tvättstuga

    Tvättstugan ligger på Kyrkbacken 12, NB, med ingång från baksidan.

    Se även:

    V

    Valberedningen

    Läs mer om valberedningens funktion och sammanfattning, och hur du kontaktar dem här: