Valberedningen

Valberedningens uppgift är att förbereda föreningsstämmans val av styrelse. Det gör den genom att inför föreningsstämman vaska fram, utvärdera och tillfråga och på föreningsstämman föreslå kandidater. Det är ett viktigt arbete som hjälper föreningsstämman att välja en bra styrelse.

Tips: Är du intresserad av att sitta med i föreningens styrelse? Kontakta valberedningen och anmäl ditt intresse!

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Nasi Payghambarian
  • Karthik Pandian

Valberedningen valdes på föreningsstämman 9 juni 2022.

Använd webbformuläret nedan för att kontakta oss!

Kontakta valberedningen

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.
Senast uppdaterad 2023-01-17.