Nycklar, brickor och porttelefon

Borttappade nycklar

Har du tappat bort din Aptus-bricka eller ILOQ-nyckel är du som lägenhetsinnehavare skyldig att utan dröjesmål kontakta styrelsen så kan vi spärra dessa. Nycklar till din egen lägenhet ansvarar du själv för, så om du tappar bort eller behöver fler av dessa, kontaktar du t.ex Råsunda Säkerhetsentreprenad AB, tel: 08-684 084 60, eller någon annan låsfirma som du själv valt.

iLOQ-nycklar (röda och blåa)

ILOQ-nycklarna ser i stort sett ut som en vanlig nyckel men är digitala och kan programmeras för att få behörighet till fler utrymmen, eller spärras vid förlust. Dessa nycklar används för att öppna källardörrar, barnvagns-, cykel- och mopedrum samt bommarna in till våra gårdar.

Behöver du fler iLOQ-nycklar eller ersätta en förlorad nyckel kostar dessa 400 kr / st.

Behöver du komma in i cykel- eller barnvagnsrum kontaktar du styrelsen så kan vi lägga till den behörigheten på dina iLOQ-nycklar

När du fått en ny behörighet på dina iLOQ-nycklar måste du uppdatera dem. Detta gör du i den s.k. HotSpoten som sitter brevid dörren till källargången på Kyrkbacken 12, samma ingång som till tvättstugan.

Så här gör du för att uppdatera din nyckel:

  • Stick in din nyckel i nyckelhålet, långsamt.
  • En gul/orange lampa börjar lysa
  • När sedan lampan blir grön så är programmeringen klar.

Aptusbrickor till port, hushållssoprummet och tvättstugan

Alla lägenheter som är större än 18,5 m² har tilldelats 3 passerbrickor och lägenheter som är 18,5 m² har tilldelats 2 passerbrickor.

Behövs fler brickor i hushållet, har du möjlighet att köpa till extra bricka/or för 250 kr/st. Max antal brickor per lägenhet är 5, därefter ska du motivera varför fler behövs. Tänk på att nycklar och brickor är en värdehandling.

Om du blir bestulen eller tappar bort passerbricka, så måste du omgående spärra brickan eller informera styrelsen som kan spärra bricka. Detta för att inga obehöriga ska komma in i portar och föreningens gemensamma utrymmen. Kontakta styrelsen om du behöver spärra en bricka.

Observera att du måste alltid köpa en ny bricka om den spärrade var en av de 3 som tilldelats lägenheten. Gäller även någon av de 2 brickor som tilldelats lägenheter på 18,5 m².

Om du flyttar från föreningen eller köper en lägenhet

Tänk på att överlämna alla nycklar och passerbrickor, som tillhör lägenheten till köparen. Det är ägaren som ansvarar för att alla nycklar och brickor överlämnas över till köparen. Har du förlorat någon passerbricka märkt 1, 2 eller 3, så är du skyldig att köpa en ny, så att det finns en uppsättning av 3 brickor för lägenheter större än 18,5 m².

Om du som köpare upptäcker att du inte har fått 3 brickor eller nycklar till källarförråd och bom, så måste du själv bekosta införskaffandet av nya.

Manual för porttelefonen

Om telefonnummer finns angivet i överlåtelsehandlingen, så läggs det in per automatik. Finns inget telefonnummer angivet måste du kontakta styrelsen och meddela vilket telefonnummer du vill ha inlagt i porttelefon. Är ni flera i hushållet som vill kunna öppna porten via porttelefon, så meddelar du styrelsen för- och efternamn samt telefonnummer. Det är bara telefonnummer med svensk landskod +46 eller hemtelefon med 08-nummer, som kan läggas in.

Tips: när du blir uppringd från porttelefon första gången, så sparar du telefonnumret under namnet ”Porttelefon”.

Tänk på att inte öppna porten om du inte är hemma eller om du inte känner den ringer. Man kan inte ha någon längre konversation över porttelefon, utan samtalet bryts efter en kort stund.

PDF-fil, 2.58 MB
Senast uppdaterad 2023-02-07.