Säkerhetsdörr

Föreningen har ett ramavtal med Secor som säljer säkerhetsdörrar, testade och godkända av Stöldskyddsföreningen SSF och certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering. Väljer du att köpa din dörr genom dem, gör föreningens ramavtal med Secor att inköpet blir kostnadseffektivt samt att föreningens trapphus blir snygga och med enhetliga säkerhetsdörrar.

Förutom att skydda mot inbrott håller även Daloc säkerhetsdörr matos, kalldrag och oljud på behörigt avstånd. Om det börjar brinna ger en brandklassad säkerhetsdörr en tidsfrist som kan rädda liv. Bättre isolerade och täta säkerhetsdörrar till lägenheterna ger även lägre energikostnader för föreningen.

Kontakt: Secor,Richard Malmstedt, 072-735 93 47, richard.malmstedt@secor.se

Senast uppdaterad 2023-03-15.