28 apr 2024
Inställd besökstid i styrelselokalen 30 april

Inställd besökstid i styrelselokalen 30 april

2024-04-28 18:16

Styrelsens besökstider i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 är inställd på Valborgsmässoafton den 30 april. Välkommen åter den 14 maj mellan kl. 17:15 - 18:15.

Felanmälningar kan du som vanligt göra dygnet runt via vårt växelnummer 08-480 047 70 eller direkt på webben.


The board’s visiting hours in the boardroom at Kyrkbacken 14 are canceled on April 30th. Welcome back on May 14th between 5:15 PM and 6:15 PM.

As usual, you can make error reports 24 hours a day via telephone 08-480 047 70 or directly on the web.