Innan du renoverar

Renovering medför ofta ljud som kan störa dina grannar. Därför är renovering endast tillåten på vardagar mellan klockan 07:00 och 20:00, samt på lördagar och söndagar mellan klockan 10:00 och 16:00.

När du vill utföra el- eller vattenarbeten i din bostad måste du ansöka om tillstånd och få styrelsens godkännande innan du börjar renovera. Fyll i blanketten “Ansökan om renovering”, som du kan ladda ner som pdf nedan, och lämna in till styrelsen. Har du ingen skrivare kan du kontakta styrelsen för en utskrift.

För enklare renovering som till exempel tapetsering, målning eller liknande behöver du inte fylla i formuläret.

Byggavfall ska märkas upp med namn och lägenhetsnummer och får inte lämnas mer än 3 dygn på gården!

PDF-fil, 109.49 kB

Notera att du alltid måste sända med information om leverantörer, och vid ombyggnation av våtrum och elinstallationer måste du skicka med en kopia av entreprenörens certifikat och behörighetsbevis till styrelsen. Du kan annars bli skadeståndsskyldig till föreningen.

När renoveringen är färdig ska ett utdrag från slutbesiktningen skickas till styrelsen.

Behöver dina hantverkare köra in på gården?

Kontakta styrelsen som ger dig ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Byggavfall i samband med renovering

Byggavfall får inte förvaras i fastighetens gemensamma utrymmen.
Byggsäckar får tillfälligt förvaras på gård i max 3 dygn, sedan måste de köras bort. De får inte stå i vägen för andra boende/besökare eller för utryckningsfordon. Säckar som står kvar i mer än 3 dygn, kommer att avlägsnas av föreningen utsedd entreprenör och kostnaden för detta faktureras dig som äger eller hyr lägenheten. Om du anlitar en entreprenör, så är det din skyldighet att informera entreprenören om vad som gäller.

Senast uppdaterad 2023-11-12.