Parkering på gården

Att stanna med bilen för in- och urlastning är tillåtet i 15 min. Efter det riskerar du att få böter. Ser du någon som parkerat olovligt på innergården ring och informera Länsparkeringar 08-735 60 20.

Behöver du parkera längre än 15 minuter i samband med exempelvis flytt eller renovering kan du ansöka om ett förlängt tillstånd för i- och urlastning via formuläret nedan. Du kan inte få tillstånd för t.ex. hantverkare att parkera under hela byggtiden, bilen måste flyttas till en ordinarie parkeringsplats när i- och urlastning är klar. 

Tänk på att våra innergårdar är transportväg för utryckningsfordon. Parkera därför alltid så att ambulanser och dylikt har möjlighet att ta sig fram. Blockerar du framkomligheten vid en utryckning riskerar du höga böter även om du har ett parkeringstillstånd.

Förutom utryckningsfordon, har färdtjänst och taxi givetvis tillstånd att köra in till porten.

Endast personbilar och lätt lastbil med en totalvikt under 3,5 ton får köra på innergården, i max 10 km/h.

Ansökan om tillstånd för förlängd i- och urlastning

Fältet 'Din e-postadress *' måste innehålla en giltig e-postadress.
Fältet 'Namn (boende på Kyrkbacken) *' får inte vara tomt.
Fältet 'Adress (boende på Kyrkbacken) *' får inte vara tomt.
Fältet 'Bilens registreringsnummer *' får inte vara tomt.
Fältet 'Önskat datum *' får inte vara tomt.
Fältet 'Tidpunkt *' får inte vara tomt.
Fältet 'Telefonnummer till förare *' får inte vara tomt.
* anger obligatoriskt fält.
Senast uppdaterad 2022-11-22.