27 nov 2018

Styrelsen flyttar till nya lokaler

2018-11-27 10:10
Styrelsen flyttar från lokalen på Kyrkbacken 25 till nya lokaler på Kyrkbacken 12 (mitt emot tvättstugan). Detta innebär att det blir lättare att komma ner till styrelselokalen och lämna post m.m. De som bor på Kyrkbacken 4-26, Gröna gården, kommer in genom Kyrkbacken 12, övriga kommer in via tvättstugeingången på baksidan av Kyrkbacken 10-14 med er bricka. Den fysiska flytten sker på lördag den 24 november, men flytten av bredbandet sker redan på fredag den 23 november. Från fredag eftermiddag till måndag morgon kan vi inte läsa eller svara på mail.
9 okt 2018

Ny länk för att boka tvättstugan

2018-10-09 17:45
I och med installationen av nya centraler har bokningssidan fått en ny webbadress: https://brfkyrkbacken.bbgruppen.se/AptusPortalStyra/ Du som bokmärkt den gamla sidan eller sparat länken någonstans behöver uppdatera med den nya adressen.
29 aug 2018

Felanmälan till SEHED

2018-08-29 11:32
Efter utfört arbete så kan varje enskild medlem skicka in sina anmärkningar till Eva.Gothe@driftia.se för sammanställning av felanmärkningar. Punkter som skickas in kommer att presenteras för SEHED för åtgärd. Ange namn, efternamn, adress, lägenhetsnummer, felpunkter och att det gäller BRF Kyrkbacken i din felanmälan.
29 aug 2018

Markarbeten röda gården

2018-08-29 11:24
Nu när husen är klara på röda gården är det dags för markarbeten. Vecka 35 påbörjas arbetet med gården där mark återställs och en trevlig gård med lekplats byggs. Arbetet är planerat att pågå i fyra veckor. De arbeten som kommer att utföras är följande: · Kantsten runt hela gården · Omplantering av buskar · Återplacering stenar · Ny lekplats med likvärdigt innehåll (gungor, torn, koja, pargunga, sandlåda) · Återställning av cykelställ · Asfaltering · Soptunnor · Bänkar samt bord Arbetet kommer att göras etappvis för att störa de olika portarna så lite som möjligt.