29 aug 2018

Markarbeten röda gården

2018-08-29 11:24
Nu när husen är klara på röda gården är det dags för markarbeten. Vecka 35 påbörjas arbetet med gården där mark återställs och en trevlig gård med lekplats byggs. Arbetet är planerat att pågå i fyra veckor. De arbeten som kommer att utföras är följande: · Kantsten runt hela gården · Omplantering av buskar · Återplacering stenar · Ny lekplats med likvärdigt innehåll (gungor, torn, koja, pargunga, sandlåda) · Återställning av cykelställ · Asfaltering · Soptunnor · Bänkar samt bord Arbetet kommer att göras etappvis för att störa de olika portarna så lite som möjligt.