2 dec 2013

Du som inte hämtat nyckelbrickan - gör det!

2013-12-02 19:41
Du som ännu inte hämtat ut din nyckelbricka som passar till soprum och tvättstuga ombeds att hämta den snarast. Men hör först av dig till oss för att boka in en tid då du kan hämta den, via styrelsen@brfkyrkbacken.se eller en lapp med namn och telefonnummer i styrelselokalen på Kyrkbacken 27, ök. På sikt kommer det endast att vara möjligt att komma in i soprummen och tvättstugan med den nya nyckelbrickan. /Styrelsen