3 okt 2013

I väntan på byggnadsantikvariskt utlåtande

2013-10-03 19:12
Stadsbyggnadskontoret kommer inte ge oss besked förrän vi fått ett byggnadsantikvariskt utlåtande. Arkitekten kommer så snart vi fått besked från stadsbyggnadskontoret ta fram de sista ritningar som krävs för bygglovsansökan. Får SBC ett positivt besked från stads- byggnadskontoret kommer de omgående skicka in ett bygglov och färdigställa de sista handlingarna. Deras förhoppning är att gå ut med förfrågan till entreprenörer på den här sidan av året medan bygglovsärendet ligger för behandling. /styrelsen