6 sep 2013

Klartecken för tilläggsisolering

2013-09-06 08:49
Den 27 augusti hölls en informationsträff för bostadsrättsägarna där SBC informerade om vad som händer inför kommande yttre renoveringar. Ett 75-tal personer kom till mötet. Vi ser positivt på bygglovshanteringen efter att SBC nu haft möte med Stadsbyggnadskontoret (SBK). Tilläggsisolering kommer inte att vara något problem. Det SBK närmast ska ta ställning till är utbyggnaden av balkonger. Om detta accepteras kommer balkongerna samtidigt att handikappanpassas. Vi kommer förhoppningsvis få besked om detta inom ca två veckor. /styrelsen