11 nov 2021
Diskutera med andra medlemmar i vår Facebook-grupp

Diskutera med andra medlemmar i vår Facebook-grupp

2021-11-11 10:09
BRF Kyrkbacken har en egen grupp på Facebook för diskussioner mellan medlemmarna i föreningen. Den är en privat grupp endast för boende på Brf Kyrkbacken. Här kan du dela med dig av tips och information och och ställa frågor till andra medlemmar. Du hittar gruppen på bit.ly/kyrkbacken.

BRF Kyrkbacken now has a Facebook group for discussions between members of the association. It is a private group only for residents of Brf Kyrkbacken. You can find the group at bit.ly/kyrkbacken.

9 nov 2021
Styrelsens besökstider har återupptagits

Styrelsens besökstider har återupptagits

2021-11-09 20:30
Nu har restriktionerna hävts och vi har äntligen öppnat upp med besökstider i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 igen. Öppettiderna är som tidigare, d.v.s. tisdagar mellan kl. 17:15 – 18:15 från och med tisdagen den 5 oktober. Vänligen tänk på att pandemin fortfarande inte är över, även om restriktionerna hävts och vi ber alla att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi ser gärna att de som besöker oss är fullvaccinerade. Är ni inte det, säg till när ni kommer så vi kan hålla avstånd.

The restrictions have now been lifted and we have finally started our visiting hours in the board room at Kyrkbacken 14 again. The visiting hours are as before, i.e. Tuesdays between 17:15 - 18:15 starting Tuesday, October 5. Please keep in mind that the pandemic is not over, despite restrictions having been lifted, and we ask everyone to follow recommendations from the health authorities. We prefer that those who visit us are fully vaccinated. If you are not, we would prefer if you let us know when you arrive so we can keep our distance.

6 nov 2021
Ny hemsida

Ny hemsida

2021-11-06 11:11

Nu lanserar vi vår nya hemsida. Design och navigation är till stora delar nya men innehållet från den gamla sidan har flyttats över.

Nytt är dock att du så småningom kommer att kunna logga in i nya Medlemsportalen och redigera dina uppgifter om e-postadress, telefonnummer, info om medboende osv själv. Här kommer du även att kunna boka festlokalen och övernattningslägenheten. Vi kommer även att lansera en egen app så småningom, för att du på ett enkelt sätt ska kunna hålla dig uppdaterad kring vad som pågår i föreningen och enklare kunna komma i kontakt med styrelsen från din smartphone.


We are now launching our new website. Design and navigation are largely new, but the content from the old page has been migrated to the new.

Eventually you will be able to log in to the new Member Portal and edit your information about e-mail address, telephone number, information about residents, etc. yourself. Here you will also be able to book the party room and the overnight apartment. We will also launch our own app, so that you can easily stay up to date on what is going on in the association and more easily get in touch with the board from your smartphone.