30 aug 2022
Hjälp oss att hålla elkostnaden nere

Hjälp oss att hålla elkostnaden nere

2022-08-30 20:06

Inför vintern förväntas de redan höga energipriserna att gå upp ytterligare igen. Det innebär en enorm kostnadsökning för föreningen då elen ingår i avgiften. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla förbrukningen nere, så att vi inte behöver införa ytterligare en avgiftshöjning för att betala våra oerhört dyra elräkningar.

Så här kan du bidra till att minska elförbrukningen och hålla kostnaden nere.

 • Vädra effektivt! Att vädra med fönster på vid gavel under några minuter är mer effektivt än att ha fönstret på glänt under längre tid. På så sätt hinner inte möbler och annat i hemmet kylas ner.
 • Byt glödlampor mot lågenergilampor, eller LED-lampor. Lågenergilampan drar 80 procent mindre el som en vanlig glödlampa.
 • Ha inte lampor, infravärmare och apparater påslagna när du inte är i rummet. Använd timer eller ljussensor på lampor, och stäng av tv-apparater och datorer när du inte använder dem.
 • Dra ur mobilladdaren när du inte använder den. Använd grenkontakter med strömbrytare så är det lättare att stänga av flera apparater samtidigt.
 • Ta reda på hur mycket el apparaten drar innan du köper den. Ett bra sätt är att kolla energimärkningen. Den anger hur mycket energi maskinen använder. Du bör helst välja en apparat som är A-klassad eller bättre.
 • Anslut diskmaskinen till kallvattnet. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet när den diskar men sköljer i kallt vatten, vilket sparar energi.
 • Fyll tvättmaskinen ordentligt. En maskin som är fylld till hälften förbrukar nästan lika mycket energi som en fylld.
 • Lufttorka tvätten utomhus om det går. Tumlaren drar upp till fyra gånger så mycket el som en tvättmaskin.

With winter approaching, the already high energy prices are expected to rise further again. This means a huge cost increase for the association as electricity is included in the fee. It is important that we all help to keep consumption down, so that we do not need to introduce another fee increase to pay our extremely expensive electricity bills.

This is how you can help reduce electricity consumption and keep costs down.

 • Ventilating with the window wide open for a few minutes is more efficient than having the window ajar for a long time. In this way, furniture and other things in the home do not have time to cool down.
 • Replace light bulbs with low energy lamps, or LED lamps. A low-energy light bulb consumes 80 percent less electricity than an ordinary light bulb.
 • Do not leave lights, infrared heaters and appliances switched on when you are not in the room. Use a timer or light sensor on lights, and turn off TVs and computers when not in use.
 • Unplug the mobile phone charger when not in use. Use a power strip with a switch to make it easy to switch off several devices at the same time.
 • Find out how much electricity the appliance consumes before you buy it. A good way is to check the energy label. It indicates how much energy the machine uses. You should preferably choose a device that is A-rated or better.
 • Connect the dishwasher to the cold water. Then the dishwasher itself will heat the water when it washes but rinses in cold water, which saves energy.
 • Fill the washing machine properly. A machine that is half full consumes almost as much energy as a full one.
 • Air dry your laundry outdoors if possible. The tumble dryer uses up to four times as much electricity as a washing machine.