14 dec 2023
Uppehåll för besökstid under jul och nyår

Uppehåll för besökstid under jul och nyår

2023-12-14 13:45

Styrelsens besökstider i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 tar uppehåll för jul och nyår. Välkommen åter varannan tisdag med start den 9 januari 2024 mellan kl. 17:15 - 18:15.

Under julledigheten kan det även ta längre tid än vanligt att få svar på mejl och telefon från styrelsen. Vi ber er att om möjligt vänta tills efter helgerna med frågor som inte är akuta.

Felanmälningar kan du som vanligt göra dygnet runt via vårt växelnummer 08-480 047 70 eller direkt på webben.

God jul och gott nytt år önskar Styrelsen!


The board's visiting hours in the boardroom at Kyrkbacken 14 will take a break for Christmas and New Year. Welcome back every other Tuesday starting from January 9 2024, between 17:15-18:15.

During the Christmas holidays, it may also take longer than usual to receive a reply to an email or phone call to the board. If possible, we ask you to wait until after the weekends with questions that are not urgent.


As usual, you can make error reports 24 hours a day via telephone 08-480 047 70 or directly on the web.

The Board wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!