22 maj 2023
Enkel överlämning av nycklar, prylar och annat via iBoxen

Enkel överlämning av nycklar, prylar och annat via iBoxen

2023-05-22 15:44

Visste du att du kan boka en egen lucka i iBoxen vid vår vändplan? Perfekt till exempel när du ska låna ut prylar till en granne, lämna nyckel till blomvakten när du åker på semester, eller om du säljer något men inte kan vara på plats för att lämna över varan.

Du bokar luckan för en liten kostnad enkelt via iBoxens app som du laddar ner från app-butiken i din smartphone. Den som ska öppna luckan får ett sms och använder iBoxens app och Mobilt BankID för att öppna luckan och hämta innehållet inom 24 timmar.

Läs mer om hur du bokar en lucka i iBoxen här.


Did you know that you can book your own iBoxen slot at our turnaround? Perfect, for example, when you have to lend gadgets to a neighbor, leave a key with the flower guard when you go on holiday, or if you sell something but can't be there to hand over the item.

You book the slot for a small cost easily via the iBoxen app, which you download from the app store in your smartphone. Whoever opens the slot receives an SMS and uses the iBoxen app and Mobile BankID to open the door and retrieve the contents within 24 hours.

Read more about how to book a slot in the iBoxen here (in Swedish).