18 sep 2023
Angående byte till ny internetleverantör

Angående byte till ny internetleverantör

2023-09-18 16:33

Vi har fått frågor om övergången från vår nuvarande internetleverantör, OpenInfra, till en ny lösning där internetuppkopplingen kommer att ingå i avgiften. Tyvärr har det varit en komplicerad process att tyda avtalet med OpenInfra, men de har nu bekräftat att vårt avtal kommer att avslutas från och med 2025-06-09. Därefter kommer den nya leverantören att ta över. Det är en längre tid än vi hade förhoppning om, men det är en konsekvens av uppsägningsvillkoren i avtalet.


We have received questions about the transition from our current internet provider, OpenInfra, to a new solution where the internet connection will be included in the fee. Unfortunately, it has been a complicated process to decipher the agreement with OpenInfra, but they have now confirmed that our agreement will end from 2025-06-09. After that, the new supplier will take over. It is a longer time than we had hoped for, but it is a consequence of the termination conditions in the agreement.