10 maj 2014

Har du ansökt om att hyra ut i andra hand?

2014-05-10 13:02

Du som hyr ut eller hyr din lägenhet i andra hand måste ha styrelsens godkännande till detta.

Av säkerhetsskäl måste vi veta vem som bor i lägenheten och den boende ska vara skriven på adressen. Har du inte styrelsens godkännande riskerar du att förlora din rätt att bo kvar. BRF Kyrkbacken följer svensk lagstiftning för andrahandsuthyrningar.

/Styrelsen