16 jul 2014

Nu är bygglovet beviljat!

2014-07-16 10:27
I går kom ett brev vi väntat länge på: beslut om bygglov från kommunens Stadsbyggnadsförvaltning. Vi har fått igenom att tilläggsisolera, utöka och glasa in balkongerna, byta från tegel till puts på husgavlarna, och att byta fönster och entréer. Vad händer nu? Nästa steg är att stadsbyggnadsförvaltningen kallar till ett så kallat tekniskt samråd där vår projektledare från SBC kommer närvara och där det tas beslut om datum för byggstart. Eftersom våra hus ingår i ett område "av sammanhängde byggnader av särskilt värde" finns särskilda krav på färgsättning, material och utförande. Därför kommer projekteringen och hela renoveringsprocessen att följas av en person som är sakkunnig på kulturvärden. Vi inväntar alltså beslut från kommunen om när arbetet kan sätta igång. Men fira gärna. Ett viktigt delmål är uppnått! /styrelsen