2 jul 2014

Två tvättpass per vecka

2014-07-02 19:17
Många medlemmar har uttryckt behov av att kunna tvätta oftare. Därför har vi utökat så att det nu går att tvätta två gånger per vecka. Men man kan bara boka ett pass i taget. När du är klar med ditt pass kan du boka på nytt. /styrelsen1766059763