5 apr 2016

Viktigt meddelande angående Försäkringsskydd för medlemmar

2016-04-05 18:04
Bästa medlem! Under de senare åren har vår fastighet drabbats av flertalet vattenskador där vår fastighetsförsäkring har kunnat utnyttjas. På lång sikt påverkar skadorna vår förening genom att försäkringsbolagen höjer premien. Styrelsen har tidigare tagit beslut om att som tillägg till fastighetsförsäkringen teckna kollektivt bostadsrättstillägg. Detta tillägg skyddar Dig som medlem mot kostnader som uppstår till följd av skador på fast inredning i lägenheten. Det kan exempelvis handla om skador i badrum, kök och på vitvaror. Viktigt för Dig som medlem att veta är att försäkringsskyddet i bostadsrättstillägget är nödvändigt för att den fasta egendomen i lägenheterna ska vara försäkrad. Medlemmens ansvar för fast egendom i lägenheten regleras i Bostadsrättslagen kap 6 § 12. Den premiehöjning som Brf Kyrkbacken nu har drabbats av beror just på skadekostnaderna som har reglerats på det kollektiva bostadsrättstillägget som beskrivs ovan. Av kostnadsskäl och av praktiska skäl vid skadereglering har Styrelsen nu beslutat att bostadsrättstillägget hädanefter ska tecknas på respektive medlems hemförsäkring. Det kollektiva skyddet upphör den 31 mars. Med stor sannolikhet har många av Er redan tecknat bostadsrättstillägg. Med denna information vill vi förebygga för att eventuella glapp i försäkringsskyddet uppstår. Vi uppmanar därför Er att så snart som möjligt kontrollera med Ert försäkringsbolag att bostadsrättstillägg ingår. För allmänna funderingar om bostadsrättstillägget eller om fastighetsförsäkring går det bra att kontakta Osséen Försäkringsmäklare, tfn 08-545 165 80. Med vänlig hälsning Brf Kyrkbacken i Solna Styrelsen