25 nov 2020

Brandsäkerhet i hemmet

2020-11-25 08:18

Nu har du möjlighet att på ett nytt och spännande sätt lära dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj.

Utbildningen är gratis och genomförs på datorn. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.

Utbildningen finns också tillgänglig på engelska, norska, danska, finska, arabiska och somaliska.

Ta mig till utbildningen


Now you have the opportunity to learn in a new and exciting way what you need to do to keep safe your home and your family.

The training is free and carried out on a computer. You will learn to prevent and manage the type of fire accidents that occur daily in Swedish homes.

The education is also available in English, Norwegian, Danish, Finnish, Arabic and Somali.

Take me to the training