8 feb 2021

Grovsopbilen 2021

2021-02-08 14:06

Följande dagar kommer Grovsopbilen från Suez till Kyrkbackens vändplan:

 • Onsdag 17 februari
 • Onsdag 24 mars
 • Onsdag 21 april
 • Onsdag 19 maj
 • Onsdag 23 juni
 • Onsdag 21 juli
 • Onsdag 18 augusti
 • Onsdag 22 september
 • Onsdag 20 oktober
 • Onsdag 24 november
 • Onsdag 22 december
 • Onsdag 19 januari 2022

Lastbilen står på vändplan mellan kl. 18.00 – 20.00. Du kan slänga det mesta men INTE färg, bildäck, större el-produkter eller byggavfall.
Observera att du inte får lämna dina sopor vid vändplanen innan bilen har kommit och sedan gå därifrån.


Above you find the dates when the waste truck from Suez is coming to Kyrkbacken's turning area.
The truck is coming in the turning area between 18.00 20.00. You can throw away most bulky waste but NOT paint, car tires, big electrical equipment or construction material.
Please note that you cannot leave your waste at the turning area before the truck has arrived.