2 dec 2021
Grovsopbilen och mobila återvinningscentralen

Grovsopbilen och mobila återvinningscentralen

2021-12-02 09:26

En gång i månaden kommer grovsopbilen till vår vändplan, nästa gång blir det den 22 december.

Solna Stad har även en mobil återvinningscentral som stannar regelbundet i Huvudsta, Bergshamra och Hagalund. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall men även textilier och kläder till återanvändning och olika typer av förpackningar. Det finns alltid en rådgivare och en kemist med på plats för att hjälpa dig.

Utrymmet är begränsat och därför kan den mobila återvinningscentralen inte ta emot:

  • elavfall större än microvågsugnar
  • vitvaror
  • tryckimpregnerat trä
  • trädgårdsavfall
  • större mängder avfall (exempelvis på släpkärra)

Den 6 december finns den mobila återvinningscentralen på Hagalundsgatan 11.

Läs mer om den mobila återvinningscentralen på Solna Stads hemsida. Där hittar du även ett schema när bilarna kommer till Hagalundsgatan. bit.ly/kb-miljo


Once a month, the garbage pickup truck comes to our cul-de-sac, next time it will be on December 22nd.

The City of Solna also has a mobile recycling and disposal center that stops regularly in Huvudsta, Bergshamra and Hagalund. Here you can leave small amounts of bulky waste, hazardous waste and electrical waste, but also textiles and clothes for reuse and different types of packaging. There is always a counselor and a chemist on site to help you.

Space is limited and therefore the mobile recycling and disposal center cannot receive:

  • electrical waste larger than microwave ovens
  • appliances
  • pressure impregnated wood
  • garden waste
  • larger amounts of waste (eg on a trailer)

On December 6, the mobile recycling and disposal center will be located at Hagalundsgatan 11.

Read more about the mobile recycling center on Solna City's website. There you will also find a schedule when the trucks arrive at Hagalundsgatan. bit.ly/kb-miljo