26 okt 2021
Nu börjar arbetet med solpaneler

Nu börjar arbetet med solpaneler

2021-10-26 12:51

Nu äntligen påbörjas arbetet med att installera solceller på våra tak. Entreprenör är AJ SOL EL.

Tidsplanen ser ut enl. följande:

 • Fredag 29/10 leverans av material
 • Måndag 1/11 lyft av material upp på taken
 • Tisdag 2/11 start montage på tak i följande ordning:
  hus 1, Kyrkbacken 1-3
  hus 2, Kyrkbacken 5-7
  hus 4, Kyrkbacken 13-17
  hus 7, Kyrkbacken 31-35
  hus 6, Kyrkbacken 25-29

Installationen sker parallellt på flera tak samtidigt och kommer att pågå hela hösten och vintern beroende på väder och vind.


Installation of solar panels on our roofs will begin shortly. The contractor is AJ SOL EL.

The installation timeline will be as following:

 • Friday 29/10 delivery of materials 
 • Monday 1/11 lifting the material up to the roofs
 • Tuesday 2/11 the installation will start on the roofs in the following order:
  Building 1, Kyrkbacken 1-3
  Building 2, Kyrkbacken 5-7
  Building 4, Kyrkbacken 13-17
  Building 7, Kyrkbacken 31-35
  Building 6, Kyrkbacken 25-29

The installation process will take place on several roofs at the same time and will go on throughout the autumn and winter, depending on weather conditions.