4 dec 2021
Nya avgifter från och med 1 januari 2022

Nya avgifter från och med 1 januari 2022

2021-12-04 15:44

Nu är de nya medlemsavgifterna för bostadsrättsinnehavare klara. Från och januari 2022 höjs avgiften med 2%. Inbetalningsavierna för perioden januari-mars har uppdaterats med den nya avgiften och anländer inom kort.


Now the new membership fees for tenant-owners have been decided. From January 2022, the fee will be increased by 2%. The payment notices for the period January-March have been updated with the new fee and will arrive shortly.