22 jun 2022
Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

2022-06-22 14:04

Styrelsens besökstider i styrelselokalen tar sommaruppehåll. Besökstiderna återupptas igen den 16 augusti.


The board's visiting hours will take a summer break and resume on August 16.

5 jun 2022
Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

2022-06-05 19:27

Solna stad planerar att avveckla återvinningsstationen för förpackningar på Hagalundsgatan 11. Planen är att den tas bort i mitten av juni.

Orsaken till att återvinningstationen tas bort är att det blir mycket skräp runt den. En del personer dumpar felaktigt grovavfall eller annat avfall som inte har sorterats på rätt sätt.

Trots stora och täta städinsatser har det inte räckt för att förhindra nedskräpningen. Under åren har det kommit in många klagomål till staden. Solna stad har nu kommit fram till att den bästa åtgärden är att avveckla stationen. Det är tråkigt eftersom den har främjat klimatriktig källsortering.

Alternativa återvinningsstationer i närheten:

 • Södra Långgatan/Åkersvägen (vändzonen)
 • Viktoriagatan (nära Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen

The City of Solna plans to close down the recycling station on Hagalundsgatan 11. The plan is for it to be removed in mid-June.

The reason why the recycling station is removed is that there is a lot of rubbish around it. Some people dump incorrectly bulky waste or other waste that has not been sorted correctly.

Despite large and frequent cleaning efforts, it has not been enough to prevent littering. Over the years, many complaints have been received by the city. The city of Solna has now come to the conclusion that the best measure is to close down the station. This is sad because it has promoted climate-friendly source sorting.

Alternative recycling stations nearby:

 • Södra Långgatan / Åkersvägen (turning zone)
 • Viktoriagatan (near Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen
3 jun 2022
Polisen varnar för bedrägerier av falska poliser

Polisen varnar för bedrägerier av falska poliser

2022-06-03 13:28

Polisen i Solna varnar för ett tillvägagångssätt där äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. Minst ett fall har även skett i Brf Blåkulla. Läs mer på Polisens hemsida eller ladda ner infoblad från Polisen nedan.


Recently, older people have been exposed to fraud by fake Police officers. This can be done over the phone or by home visits. For example by someone who says they work for the Police Authority, and need access to your bank card, pin code and valuables.

Here's how you can protect yourself:

 • Hang up if someone calls and you feel insecure.
 • Never let an unknown person into your home.
 • Never give your ID, bank card or code to anyone else.
 • Call a relative or friend and ask for help.
 • In the event of an ongoing crime, call 112.