1 maj 2022
Cykelrensning

Cykelrensning

2022-05-01 10:00

Vi kommer att genomföra en cykelrensning den 31 maj i våra cykelförråd, källargångar, trapphus och cykelställ. Det är därför viktigt att du märker upp din cykel senast den 30 maj med namn, lägenhetsnummer och nuvarande år, 2022. Omärkta cyklar kommer att forslas bort.

Barnvagnar, pulkor, rollatorer och liknande hör ej hemma i cykelutrymmena utan ska placeras i barnvagnsrummen eller ditt eget förråd eller lägenhet.

Rensningen sker för att skapa mer utrymme för alla boende och för att följa säkerhetsförordningarna.

Använder du inte din cykel? Vi har ont om plats och många medlemmar som vill få plats för sina cyklar. Överväg gärna att exempelvis sälja din cykel till någon som kommer ha mer glädje av den.


We will carry out a bicycle removal on May 31 in our bicycle storage, basement corridors, stairwells and outdoor bicycle racks. It is therefore important that you mark your bike no later than May 30 with your name, apartment number and the current year, 2022. Unmarked bicycles will be removed.

Prams, sledges, walkers and the like do not belong in the bicycle spaces but must be placed in the pram rooms or your own storage or apartment.

The cleaning takes place to create more space for all residents and to comply with safety regulations.

Are you not using your bike? We are short of space and there are many members who want space for their bikes. For example, consider selling your bike to someone who will enjoy it more.