27 sep 2022
Festlokalen stängs

Festlokalen stängs

2022-09-27 19:50

Styrelsen har beslutat att inte längre erbjuda festlokalen för uthyrning. Detta bland annat på grund av att lokalen inte lämpar sig för ändamålet då den är för liten, samt att styrelsen behöver använda lokalen för styrelsearbete. Vi undersöker möjligheten att erbjuda en större och bättre lämpad festlokal i framtiden.


The board has decided to no longer offer the party venue for rent. This is due, among other things, to the fact that the premises are not suitable for the purpose as they are too small, and that the board needs to use it for board work. We are investigating the possibility of offering a larger and better suited venue in the future.