10 jan 2022
Förbjudet att borra i balkongtaket

Förbjudet att borra i balkongtaket

2022-01-10 10:01

Du får under inga omständigheter borra, spika eller måla balkongens tak eller golv. Vid försäljning eller avflytt, så kommer balkongen att besiktigas. Vill du sätta upp något på balkongen så får du endast fästa saker i träpanelen på väggarna.


You are not allowed under any circumstances to drill, nail or paint the balcony ceiling or floor. When selling or moving out, the balcony will be inspected. If you want to put something up on the balcony, you can only attach items to the wood panel on the walls.


Läs mer