5 apr 2022
Hjälp till att hålla portarna stängda

Hjälp till att hålla portarna stängda

2022-04-05 20:17

Det är inte tillåtet att ställa upp portar till trapphus och källare med till exempel stenar, kvastar eller genom att inaktivera dörrstängaren. Om du ser att en port är uppställd, hjälp oss hålla föreningen säkrare genom stänga porten direkt.


It is not permitted to prop up gates to stairwells and basements with stones, brooms or to deactivate the door closer. If you see that a door is propped up, help us keep the association safer by closing it immediately.