23 mar 2022
Lämna ej kvar skräp i källargångarna

Lämna ej kvar skräp i källargångarna

2022-03-23 19:23

Det lämnas mycket skräp i källargångarna, allt ifrån bildäck till möbler och avfall från renoveringar. Detta skräp får vi i styrelsen själva bära till grovsopbilen, ett arbete som är tungt och som vi får utföra på vår fritid. 

Skräp utför därutöver en brandfara samt blockerar utrymningsvägar.

Vi ber er därför om att inte lämna skräp i våra allmänna utrymmen, utan ta det själva till återvinningscentralen eller till grovsopbilen som besöker oss en gång per månad. 

Läs mer:


A lot of rubbish is abandoned and left in the basement corridors, including everything from car tires to furniture and waste from renovations. This rubbish has to be carried by the board to the garbage pickup truck, a task that is heavy and that we have to perform in our spare time.

Rubbish also poses a fire hazard and blocks escape routes.

We therefore ask you not to leave rubbish in our public areas, and instead to take it yourself to the recycling center or to the garbage truck that visits us once a month.