15 jan 2022
Nya datum för grovsopbilen

Nya datum för grovsopbilen

2022-01-15 17:31

Följande datum är bokade för grovsopbilen att komma till vändplanen på Kyrkbacken:

 • Onsdag 19 januari
 • Onsdag 16 februari
 • Onsdag 23 mars
 • Onsdag 20 april
 • Onsdag 18 maj
 • Onsdag 22 juni
 • Onsdag 20 juli
 • Onsdag 17 augusti
 • Onsdag 21 september
 • Onsdag 19 oktober
 • Onsdag 23 november
 • Onsdag 21 december
 • Onsdag 18 januari 2023

Lastbilen står på vändplan mellan kl. 18.00 – 20.00. Du kan slänga det mesta men INTE färg, bildäck, större el-produkter eller byggavfall.
Observera att du inte får lämna dina sopor vid vändplanen innan bilen har kommit och sedan gå därifrån


Above you find the dates when the mobile recycling station is coming to Kyrkbacken.
The truck stays between 18.00 – 20.00. You can throw away most bulky waste but NOT paint, car tires, big electrical equipment or construction material.
Please note that you cannot leave your waste on the street before the truck has arrived.


Läs mer: