17 jun 2023
Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

2023-06-17 16:52

Länsstyrelsen Stockholm har fattat beslut om skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län som följd av det torra och varma vädret. Förbudet gäller från och med klockan 14:00 den 12 juni.

Inom sammanhållen bebyggelse, som till exempel på våra innergårdar, är det tillåtet att grilla, men kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Det skärpta eldningsförbudet gäller tillsvidare och kan komma att skärpas ytterligare. Du som grillar är skyldig att kolla upp vilka som regler innan du tänder grillen.

Läs mer


The Stockholm County Administrative Board has decided on a strict fire ban in the entire Stockholm County as a result of the dry and hot weather. The ban applies from 2 p.m. on June 12.

In an assembled built environment, such as our courtyards, grilling is permitted, but remember that you who light a fire is responsible if something goes wrong, even if current guidelines are followed. Always be careful and make sure fire extinguishers are close at hand. Anyone who intentionally or negligently violates the fire ban may be sentenced to a fine.

Always be careful and make sure fire extinguishers are close at hand.

The stricter fire ban applies until further notice and may be tightened if circumstances require. You who grill are obliged to check which are the rules before you light the grill.