2 jan 2023
Här kan du lämna din julgran

Här kan du lämna din julgran

2023-01-02 14:56

I år kan du lämna din julgran på Solna stads obemannade insamlingsplatser den 14 - 15 januari. Närmast Kyrkbacken finns insamlingsplatser i Arenastaden (korsningen Dalvägen/Vintervägen) och i Solna centrum (Solnaplan). Alla granar som samlas in kommer att flisas sönder och därefter bli till fjärrvärme. Hinner du inte lämna in din julgran kan du alltid lämna den som trädgårdsavfall på närmaste återvinningscentral.

Julgranar får under inga omständigheter lämnas i soprummet, källargångar eller någon annan stans utom- eller inomhus på föreningens område.


This year you can leave your Christmas tree at Solna city's unmanned collection points January 14 - 15. Nearest to Kyrkbacken are facilities in Arenastaden (crossing Dalvägen/Vintervägen) and in Solna centrum (Solnaplan). All the trees that are collected will be chipped and then turned into district heating. If you do not have time to hand in your Christmas tree, you can always leave it as garden waste at the nearest recycling centre.

Christmas trees must under no circumstances be left in the garbage room, basement corridors or anywhere else indoors or outdoors on our premises.