16 jan 2023
Nya datum för mobila återvinningscentraler

Nya datum för mobila återvinningscentraler

2023-01-16 11:07

Följande datum kan du lämna ditt skräp till mobila återvinningscentraler på Kyrkbackens vändplan samt Hagalundsgatan 11, vid uppfarten till Hagalunds kyrka:

 • Måndag 16 januari kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 18 januari kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Lördag 18 februari kl. 10:00-13:00 – Hagalundsgatan 11
 • Måndag 13 mars kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 5 april kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Måndag 10 april kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Lördag 20 maj kl. 10:00-13:00 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 7 juni kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Måndag 3 juli kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Måndag 31 juli kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 2 augusti kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Lördag 19 augusti kl. 10:00-13:00 – Hagalundsgatan 11
 • Måndag 25 september kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 4 oktober kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Lördag 21 oktober kl. 10:00-13:00 – Hagalundsgatan 11
 • Måndag 4 december kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 6 december kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Måndag 18 december kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 31 januari 2024 kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken

Återvinningscentralerna tar ej emot toaletter, badkar, bildäck, elavfall större än microvågsugnar, byggavfall eller större mängder avfall (exempelvis på släpkärra). Dessa lämnar du på någon av de permanenta återvinningscentralerna. Observera att du inte får lämna dina sopor på gatan innan lastbilen har kommit och sedan gå därifrån.

Grovsopbilen som kommer till Kyrkbackens vändplan tar ej emot miljöfarligt avfall som t.ex färg och lösningsmedel.

Tips: Återvinn, byt, laga eller bygg om dina prylar på Returpunkten i Solna C istället för att kasta dem!

Returpunkten i Solna Centrum tar emot mycket av det du inte längre vill ha men som kan vara till glädje för någon annan – till exempel kläder, böcker, leksaker, prydnadssaker, husgeråd och porslin. Så hjälper du också till att minska sopberget. Du kan också lämna en mindre mängd grovavfall, el-avfall (maxstorlek som en mikrovågsugn) och visst farligt avfall.


On the dates above, you can drop off your waste at mobile recycling centers at Kyrkbacken's cul-de-sac and Hagalundsgatan 11, at the entrance to Hagalund's church.

  The recycling centers do not accept toilets, bathtubs, car tires, electrical waste larger than microwave ovens, construction waste or large amounts of waste (for example on trailers). You leave these at one of the permanent recycling centres. Note that you are not allowed to leave your rubbish on the street until the truck has arrived and then leave.

  The garbage collection truck that comes to Kyrkbacken does not accept environmentally hazardous waste such as paint and solvents.

  Tip: Recycle, exchange, repair or rebuild your stuff at Returpunkten in Solna C instead of throwing them away!

  Returpunkten in Solna Centrum accepts much of what you no longer want but which could be of use to someone else – for example clothes, books, toys, ornaments, household utensils and crockery. This way you also help to reduce the mountain of rubbish. You can also leave a smaller amount of general waste, electrical waste (maximum size such as a microwave oven) and certain hazardous waste.