31 maj 2024
Avgifter förråd, mopedplatser och gästlägenheten

Avgifter förråd, mopedplatser och gästlägenheten

2024-05-31 14:36

Vi har nyligen gjort några justeringar i våra avgifter för mopedplatser och gästlägenheten. Även avgiften för extraförråd justeras. Förråd som tillhör din lägenhet kommer inte att påverkas av denna prisförändring. Du som hyr extraförråd kommer att få ett nytt avtal som träder i kraft efter ditt nuvarande avtals uppsägningstid. Väljer du att inte acceptera det nya avtalet kommer du att behöva avlägsna dina saker från förrådet efter uppsägningstiden.

Här är de nya priserna:

 • Förråd:
  • Nytt pris: 100 kr per kvadratmeter och månad

 • Mopedplatser:
  • Nytt pris: 250 kr per månad

 • Dygnshyra för gästlägenheten:
  • Nytt pris: 500 kr

We have recently made some adjustments to our fees for moped spaces and the guest apartment. The fee for additional storage is also being adjusted. Storage that belongs to your apartment will not be affected by this price change. If you rent additional storage, you will receive a new contract that will take effect after the termination period of your current contract. If you choose not to accept the new agreement, you will need to remove your belongings from the storage after the termination period.

Here are the new prices:

 • Storage:
  • New price: 100 SEK per square meter per month

 • Moped spaces:
  • New price: 250 SEK per month

 • Daily rent for the guest apartment:
  • New price: 500 SEK