9 jan 2024
Datum för grovsopbilen 2024

Datum för grovsopbilen 2024

2024-01-09 19:14

Följande datum 18:00-20:00 kan du lämna ditt skräp till mobila återvinningscentraler på Kyrkbackens vändplan:

 • 31/1
 • 20/3
 • 15/5
 • 17/7
 • 18/9
 • 20/11
 • 15/1 2025

Utöver dessa datum kan du även lämna avfall till Solna Stads mobila återvinningscentral som kommer till Hagalundsgatan 11, vid uppfarten till Hagalunds kyrka. Dessa datum hittar du på Solna Stads hemsida.

Grovsopbilen tar ej emot toaletter, badkar, bildäck, elavfall större än microvågsugnar, byggavfall eller större mängder avfall (exempelvis på släpkärra) eller miljöfarligt avfall som t.ex färg och lösningsmedel. Dessa lämnar du på någon av de permanenta återvinningscentralerna. Observera att du inte får lämna dina sopor på gatan innan lastbilen har kommit och sedan gå därifrån.

Returpunkten i Solna Centrum tar emot mycket av det du inte längre vill ha men som kan vara till glädje för någon annan – till exempel kläder, böcker, leksaker, prydnadssaker, husgeråd och porslin. Så hjälper du också till att minska sopberget. Du kan också lämna en mindre mängd grovavfall, el-avfall (maxstorlek som en mikrovågsugn) och visst farligt avfall.


On the following dates from 6:00 PM to 8:00 PM, you can dispose of your waste at the mobile recycling centers at Kyrkbackens turning point:

 • January 31
 • March 20th
 • May 15th
 • July 17th
 • September 18th
 • November 20th
 • January 15th 2025

In addition to these dates, you can also dispose of waste at Solna City's mobile recycling center located at Hagalundsgatan 11, near the entrance to Hagalund's church. You can find these dates on Solna City's website.

The bulky waste truck does not accept toilets, bathtubs, car tires, electronic waste larger than microwaves, construction waste, or large quantities of waste (such as on a trailer) or hazardous waste such as paint and solvents. Please take these items to one of the permanent recycling centers. Note that you are not allowed to leave your waste on the street before the truck arrives and then walk away.

Returpunkten in Solna Centrum accepts many items you no longer want but could bring joy to someone else, such as clothes, books, toys, decorative items, household goods, and ceramics. This also helps reduce the amount of waste. You can also drop off a small amount of bulky waste, electronic waste (up to the size of a microwave), and certain hazardous waste.