15 jan 2024
Förbud mot att hälla ut fett i avloppet

Förbud mot att hälla ut fett i avloppet

2024-01-15 10:14

Från 1 januari 2024 ska hushållen sortera ut större mängder flytande matfett (frityrfett, stekfett, matolja) och hälla i en förslutningsbar behållare, till exempel en petflaska. Behållaren ska du helst lämna på återvinningscentralen. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet i stället återanvänds för att producera biogas.


From January 1, 2024, households are required to separate larger quantities of liquid cooking fat (deep-frying fat, cooking oil) and pour them into a sealable container, such as a plastic bottle. Ideally, you should leave the container at the recycling center. In addition to reducing the risk of blockages in the sewer system, you contribute to the reuse of cooking fat for the production of biogas.