12 jan 2024
Inga propplösare i avloppet

Inga propplösare i avloppet

2024-01-12 20:21

Det är strängt förbjudet att använda propplösare som kaustiksoda i avloppet. Kaustiksodan förstör de nyrelinade avloppsrören allvarligt och skapar proppar genom att reagera med fett och bilda beläggningar. Undvik dessa komplikationer genom att avstå från användning av kaustiksoda, vilket kan leda till omfattande rengörings- och reparationsarbeten som du kan bli betalningsskyldig för.

Du får under absolut inga omständigheter använda propplösare i avloppen!

It is strictly prohibited to use drain cleaners such as caustic soda in the drainage system. Caustic soda severely damages the newly relined sewer pipes and creates blockages by reacting with grease and forming deposits. Avoid these complications by refraining from using caustic soda, as it may result in extensive cleaning and repair work for which you may be held financially responsible.

Under no circumstances are you allowed to use drain cleaners in the drains!