10 maj 2022
9 juni – nytt datum för föreningsstämman

9 juni – nytt datum för föreningsstämman

2022-05-10 14:17

Vi har blivit tvungna att skjuta fram föreningsstämman. Nytt datum är torsdagen den 9 juni kl. 18:30 på Park Inn, Solna.

Insläpp och registrering börjar kl. 18:00.


We have had to postpone the general meeting. The new date is Thursday, June 9, 18.30 at Park Inn, Solna.

Admission and registration starts at 18.00.

1 maj 2022
Cykelrensning

Cykelrensning

2022-05-01 10:00

Vi kommer att genomföra en cykelrensning den 31 maj i våra cykelförråd, källargångar, trapphus och cykelställ. Det är därför viktigt att du märker upp din cykel senast den 30 maj med namn, lägenhetsnummer och nuvarande år, 2022. Omärkta cyklar kommer att forslas bort.

Barnvagnar, pulkor, rollatorer och liknande hör ej hemma i cykelutrymmena utan ska placeras i barnvagnsrummen eller ditt eget förråd eller lägenhet.

Rensningen sker för att skapa mer utrymme för alla boende och för att följa säkerhetsförordningarna.

Använder du inte din cykel? Vi har ont om plats och många medlemmar som vill få plats för sina cyklar. Överväg gärna att exempelvis sälja din cykel till någon som kommer ha mer glädje av den.


We will carry out a bicycle removal on May 31 in our bicycle storage, basement corridors, stairwells and outdoor bicycle racks. It is therefore important that you mark your bike no later than May 30 with your name, apartment number and the current year, 2022. Unmarked bicycles will be removed.

Prams, sledges, walkers and the like do not belong in the bicycle spaces but must be placed in the pram rooms or your own storage or apartment.

The cleaning takes place to create more space for all residents and to comply with safety regulations.

Are you not using your bike? We are short of space and there are many members who want space for their bikes. For example, consider selling your bike to someone who will enjoy it more.

21 apr 2022
Nyhetsbrev nr. 20 - april 2022

Nyhetsbrev nr. 20 - april 2022

2022-04-21 17:05

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

Download the latest newsletter below.

11 apr 2022
Njut av nygrillat i vårsolen

Njut av nygrillat i vårsolen

2022-04-11 16:41

Nu när vårvärmen börjar anlända och vi äntligen kan börja umgås utomhus igen är det många som längtar efter att grilla. Använd gärna de tre grillplatserna som finns på våra innergårdar och duka upp till utomhusmåltid på våra fina bord och bänkar i vårsolen!

Grillplatserna är fria att använda för alla boende på BRF Kyrkbacken, men försök att lämna plats om fler grannar vill grilla samtidigt, håll rent och snyggt och ljudnivån nere så att du inte stör. Grillarna är inte heller en lekplats för barn.

Kom ihåg att inte slänga matrester i papperskorgarna, ta istället med dem hem så att de inte lockar till sig råttor.

Vi vill även påminna om att det inte är tillåtet att grilla på balkongerna.


Now that the spring is starting to arrive and we can finally start hanging out outdoors again, many of us are looking forward to having a barbecue. Feel free to use the three barbecue areas that are in our courtyards and set the table for an outdoor meal on our nice tables and benches in the spring sun!

The barbecue areas can be used by all residents at BRF Kyrkbacken, but try to leave space if more neighbors want to grill at the same time, keep the area tidy and the noise level down so that you do not disturb. Also remember that the grills are not a playground for kids.

Remember not to throw leftover food in the bins, instead take them home so that they do not attract rats.

We would also like to remind you that it is not allowed to grill on the balconies.

Läs mer:

5 apr 2022
Hjälp till att hålla portarna stängda

Hjälp till att hålla portarna stängda

2022-04-05 20:17

Det är inte tillåtet att ställa upp portar till trapphus och källare med till exempel stenar, kvastar eller genom att inaktivera dörrstängaren. Om du ser att en port är uppställd, hjälp oss hålla föreningen säkrare genom stänga porten direkt.


It is not permitted to prop up gates to stairwells and basements with stones, brooms or to deactivate the door closer. If you see that a door is propped up, help us keep the association safer by closing it immediately.