11 jun 2023
Styrelsens besökstider tar semesteruppehåll

Styrelsens besökstider tar semesteruppehåll

2023-06-11 21:30

Den sista besökstiden i styrelselokalen innan semesteruppehållet är tisdagen den 13/6 klockan 17:15-18:15. Därefter når du styrelsen via mejl och telefon som vanligt. Besökstiden återupptas igen i augusti, datum meddelas senare. Trevlig sommar!


The last visiting time in the board room before the holiday break is Tuesday 13/6 at 17:15-18:15. You will then be able reach the board via email and phone as usual. Visiting hours resume again in August. We will return at a later point with information about a date. Have a nice summer!

22 maj 2023
Enkel överlämning av nycklar, prylar och annat via iBoxen

Enkel överlämning av nycklar, prylar och annat via iBoxen

2023-05-22 15:44

Visste du att du kan boka en egen lucka i iBoxen vid vår vändplan? Perfekt till exempel när du ska låna ut prylar till en granne, lämna nyckel till blomvakten när du åker på semester, eller om du säljer något men inte kan vara på plats för att lämna över varan.

Du bokar luckan för en liten kostnad enkelt via iBoxens app som du laddar ner från app-butiken i din smartphone. Den som ska öppna luckan får ett sms och använder iBoxens app och Mobilt BankID för att öppna luckan och hämta innehållet inom 24 timmar.

Läs mer om hur du bokar en lucka i iBoxen här.


Did you know that you can book your own iBoxen slot at our turnaround? Perfect, for example, when you have to lend gadgets to a neighbor, leave a key with the flower guard when you go on holiday, or if you sell something but can't be there to hand over the item.

You book the slot for a small cost easily via the iBoxen app, which you download from the app store in your smartphone. Whoever opens the slot receives an SMS and uses the iBoxen app and Mobile BankID to open the door and retrieve the contents within 24 hours.

Read more about how to book a slot in the iBoxen here (in Swedish).

24 apr 2023
Tvättstugan stängd för serviceunderhåll 27 april

Tvättstugan stängd för serviceunderhåll 27 april

2023-04-24 15:40

Som en del av reliningprojektet kommer tvättstugan att vara avstängd för service mellan 07:00-19:00 den 27 april. Det går inte att boka tvättpass under denna period.


As part of the relining project, the laundry room will be closed for service between 07:00 and 19:00 on April 27. It is not possible to book a laundry time during this period.

17 apr 2023
Nyhetsbrev nr. 23 - april 2023

Nyhetsbrev nr. 23 - april 2023

2023-04-17 14:12

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.


Download the latest newsletter below.

14 apr 2023
Vi söker fortfarande efter medlemmar till styrelsen

Vi söker fortfarande efter medlemmar till styrelsen

2023-04-14 10:19

Att köpa en bostadsrätt är förmodligen den största investeringen som en privatperson gör under sin livstid, och som bostadsrättshavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar, utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ett gemensamt ansvar.

En engagerad styrelse med driv och en blandning av rätt kompetens är en förutsättning för att du ska kunna ta del av en trygg- och trivsam boendemiljö samt att din investering ska förvaltas på ett klokt sätt.

Brf Kyrkbacken i Solna är en stor förening med över 300 lägenheter, där allt ifrån sophämtning, snöröjning, reparationer och ombyggnationer, till trivselhöjande insatser, medlemshantering, uthyrning av gästlägenheten och juridiska ärenden behöver hanteras löpande. Styrelsen behöver naturligtvis inte utföra alla arbetsuppgifter på egen hand utan tar hjälp av flera entreprenörer som till exempel Driftia och Princip redovisning, men själva ansvaret går inte att delegera bort.

Nu söker vi både ledamöter och suppleanter till styrelsens kommande verksamhetsår med start i samband med föreningsstämman den 23e maj.

Som ny ledamot eller suppleant väljs du in på två respektive ett år och blir ett viktigt tillskott till de styrelsemedlemmar som väljs om eller har tid kvar på sin mandatperiod.

Både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsearbetet exempelvis genom att delta på styrelsemöten, men suppleanter har endast rösträtt när en ordinarie ledamot inte är närvarande.

Vi arbetar i ett webbaserat system som du enkelt kommer åt via dator, mobil eller surfplatta för att hantera avtal, medlemsinformation och leverantörskontakter. Här besvaras även e-post. Vi tar emot en stor mängd e-post dagligen och vi behöver alla sorters kompetenser. Då arbete i styrelsen innebär kontakt och kommunikation både i tal och skrift med många olika aktörer är språkkunskaper i svenska i tal och skrift nödvändiga kompetenskrav.

Hur mycket arbete du lägger ner anpassas utifrån dina förutsättningar, men räkna med några timmar i veckan utöver våra styrelsemöten varannan tisdag. Du kommer dessutom få en viss ekonomisk kompensation för ditt arbete.

Är du intresserad av att hjälpa oss förvalta vår gemensamma investering på bästa sätt?

Kontakta valberedningen genom att fylla i kontaktformuläret.