29 mar 2022
Nu får du tillgång till iBoxen - ett nytt sätt att ta emot paket

Nu får du tillgång till iBoxen - ett nytt sätt att ta emot paket

2022-03-29 15:11

Likt de paketboxar du säkert lagt märke till och kanske använt själv som står uppställda i matbutiker och köpcentrum, kan du nu välja att få dina leveranser till iBoxen som står uppställda vid vändplanen på Kyrkbacken. Boxarna är tillgängliga dygnet runt och du kan tryggt ta emot paket när som helst utan att behöva sitta beredd vid telefonen för att öppna porten, och inte heller behöva släppa in okända leverantörer i trapphuset.

De första transportbolagen kommer att börja leverera till iBoxen inom ett par veckor. Framöver kommer du kunna välja leverans till iBoxen i check-outen hos anslutna e-handlare. (Om du handlar från en sajt som inte erbjuder leverans till ”din” box, hör av dig till dem och be dem erbjuda det framöver).

Transportbolaget kör ut ditt paket, lägger det i en ledig lucka i iBoxen och du får ett sms att du kan hämta paketet. Med några enkla knapptryck i iBoxens app så kan du legitimera dig och öppna luckan så att du kan hämta ditt paket. Allt sker med hjälp av din mobiltelefon. Du kan ladda ner iBoxens app redan nu så är det klart inför första leveransen. Länk för nedladdning hittar du nedan.


Like the parcel boxes you have probably noticed and perhaps used yourself that are set up in grocery stores and shopping centers, you can now choose to have your deliveries to iBoxen which is set up at the turning point at Kyrkbacken. The boxes are available around the clock and you can safely receive packages at any time without having to be ready by the phone to open the door, nor have to let unknown suppliers into the building.

The first transport companies will start delivering to iBoxen within a couple of weeks. In the future, you will be able to choose delivery to iBoxen in the check-out at connected e-retailers. (If you shop from a site that does not offer delivery to "your" box, get in touch with them and ask them to offer it in the future).

The transport company drives out your package, puts it in a free slot in iBoxen and you receive an SMS that you can pick up the package. With a few simple taps in the iBoxen app, you can identify yourself and open the door so you can pick up your package. Everything is done with through your mobile phone. You can download the iBoxen app right now to be ready for your first delivery.

Länkar

23 mar 2022
Lämna ej kvar skräp i källargångarna

Lämna ej kvar skräp i källargångarna

2022-03-23 19:23

Det lämnas mycket skräp i källargångarna, allt ifrån bildäck till möbler och avfall från renoveringar. Detta skräp får vi i styrelsen själva bära till grovsopbilen, ett arbete som är tungt och som vi får utföra på vår fritid. 

Skräp utför därutöver en brandfara samt blockerar utrymningsvägar.

Vi ber er därför om att inte lämna skräp i våra allmänna utrymmen, utan ta det själva till återvinningscentralen eller till grovsopbilen som besöker oss en gång per månad. 

Läs mer:


A lot of rubbish is abandoned and left in the basement corridors, including everything from car tires to furniture and waste from renovations. This rubbish has to be carried by the board to the garbage pickup truck, a task that is heavy and that we have to perform in our spare time.

Rubbish also poses a fire hazard and blocks escape routes.

We therefore ask you not to leave rubbish in our public areas, and instead to take it yourself to the recycling center or to the garbage truck that visits us once a month.