15 jan 2022
Nya datum för grovsopbilen

Nya datum för grovsopbilen

2022-01-15 17:31

Följande datum är bokade för grovsopbilen att komma till vändplanen på Kyrkbacken:

 • Onsdag 19 januari
 • Onsdag 16 februari
 • Onsdag 23 mars
 • Onsdag 20 april
 • Onsdag 18 maj
 • Onsdag 22 juni
 • Onsdag 20 juli
 • Onsdag 17 augusti
 • Onsdag 21 september
 • Onsdag 19 oktober
 • Onsdag 23 november
 • Onsdag 21 december
 • Onsdag 18 januari 2023

Lastbilen står på vändplan mellan kl. 18.00 – 20.00. Du kan slänga det mesta men INTE färg, bildäck, större el-produkter eller byggavfall.
Observera att du inte får lämna dina sopor vid vändplanen innan bilen har kommit och sedan gå därifrån


Above you find the dates when the mobile recycling station is coming to Kyrkbacken.
The truck stays between 18.00 – 20.00. You can throw away most bulky waste but NOT paint, car tires, big electrical equipment or construction material.
Please note that you cannot leave your waste on the street before the truck has arrived.


Läs mer:

12 jan 2022
Släng ditt skräp rätt

Släng ditt skräp rätt

2022-01-12 09:08
I år kan du lämna din julgran på Solna stads obemannade insamlingsplatser i bland annat Arenastaden (korsningen Dalvägen/Vintervägen) och Solna Centrum (Solnaplan) den 15 - 16 januari.

I det gemensamma sophuset, slänger vi endast hushållsavfall som du förvarar under diskbänken. Exempel på hushållsavfall är matrester, matavfall, blöjor/bindor, dammsugarpåsar och kattsand.

Kartonger och tidningar t.ex får inte slängas där, utan ska lämnas till återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11. Du kan även lämna större föremål som möbler och elektronik till grovsopbilen som kommer till vår vändplan en gång i månaden.

Om du slänger skräp i soprummet som inte hör hemma där, kan du bli betalningsskyldig för den extra sophämtningen och hanteringen av det felsorterade skräpet för minst 625 kronor i timmen.

This year, you can leave your Christmas tree at Solna City's unmanned collection points in locations including Arenastaden (intersection Dalvägen/Vintervägen) and Solna Centrum (Solnaplan) on Janurary 15 - 16.

In the garbage room you can only throw household waste that you store under the sink. Examples of household waste are food waste, diapers / sanitary napkins, vacuum cleaner bags and cat litter.

Cardboard boxes and newspapers, for example, must not be thrown away there, and should instead be left at the recycling station on Hagalundsgatan 11. You can also leave larger items such as furniture and electronics to the mobile recycling station that comes to our cul-de-sac once a month.

If you throw waste in the garbage room that does not belong there, you may be liable for payment of the extra collection and handling of the incorrectly sorted waste, which costs at least 625 kr/h.


Läs mer:

10 jan 2022
Förbjudet att borra i balkongtaket

Förbjudet att borra i balkongtaket

2022-01-10 10:01

Du får under inga omständigheter borra, spika eller måla balkongens tak eller golv. Vid försäljning eller avflytt, så kommer balkongen att besiktigas. Vill du sätta upp något på balkongen så får du endast fästa saker i träpanelen på väggarna.


You are not allowed under any circumstances to drill, nail or paint the balcony ceiling or floor. When selling or moving out, the balcony will be inspected. If you want to put something up on the balcony, you can only attach items to the wood panel on the walls.


Läs mer

3 jan 2022
Nytt telefonnummer till Brf Kyrkbacken

Nytt telefonnummer till Brf Kyrkbacken

2022-01-03 09:00

Föreningen har nytt telefonnummer, 08-480 047 70.

Styrelsen svarar i mån av tid vardagar 9-16. Du kan även via att knappa dig fram göra alla typer av felanmälningar, ställa frågor om fakturor och hyresavier, nå störningsjour nattetid osv, och lämna ett meddelande direkt till styrelsen när vi inte kan ta ditt samtal. 


The association has a new telephone number, 08-480 047 70.

When time allows, the board answers weekdays 9-16. You can also make all types of error reports, ask questions about invoices and rental notices, report a disturbance at night, etc., and leave a message directly to the board when we can not take your call.